Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för ensamhet

Är du trött på att känna dig ensam? Vill du ha fler människor i ditt liv? Önskar du att du hade närmare och mer förtroendefulla relationer med andra människor? I det här programmet får du information om långvarig ensamhet och verktyg för att övervinna den.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Detta program är avsett för dig som ganska ofta eller ständigt känner dig ensam och som vill göra något åt saken.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt anonymt – du behöver inte fylla i personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Detta program baserar sig på det ensamhetsarbete som HelsingforsMission utvecklat och den därtill hörande arbetsboken.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om ensamhet.

Man kan bli så van vid att vara ensam att man inte längre förväntar sig att situationen ändras. Ibland kan det vara svårt att veta vad man kunde önska sig i stället för ensamhet.

I den här delen får du bland annat lära dig följande:

 • Hur hanterar man ensamhet?
 • Hur kan ett inskränkt tänkande öka känslan av ensamhet?
 • Hur kan man bryta spiralen av ensamhet?

2. VERKTYG

I den här delen hittar du övningar. Målsättningen med övningarna är att ensamheten inte längre ska kännas så dominerande.

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation. 

Genom övningarna kan du undersöka dina tanke- och handlingsmönster och försöka ändra dem.

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

I den sista delen får du mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet. 

Du hittar också länkar till andra nyttiga tjänster i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) hör du hur egenvårdsprogrammet är uppbyggt. Du får också veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Detta program 

 • baserar sig på forskningsbaserad kunskap om ensamhet och hur den kan påverkas
 • baserar sig på människors upplevelser av vad som bidrar till att lindra ensamhet
 • består av tre delar  
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen   

Var som helst, när som helst   

Övningarna är alltid tillgängliga för dig, när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.  

Du kan påverka din situation

Det lönar sig att satsa på det sociala välbefinnandet, oavsett hur dina mänskliga relationer ser ut just nu. Det är bra att stanna upp och utforska vem du är, hurdana relationer du kommer ifrån och hurdana relationer du vill ge dig in i. Det viktigaste är din relation till dig själv och vad du tycker om dig själv.

Du kan lära dig sätt att stödja ditt välbefinnande  

I Psykportens egenvårdsprogram hittar du information om hur du kan förbättra din livskvalitet genom små medvetna förändringar. Även små saker kan göra stor skillnad. 

Obs! Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.