Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för utmaningar i kompisrelationer!

Tycker du att det är svårt att komma i kontakt med andra? Har du problem med dina kompisar? Har du svårt att stå upp för dig själv? Detta program riktar sig särskilt till ungdomar som vill förbättra sin sociala förmåga. Du kan ändå använda programmet oavsett ålder.

Dessa frågor är exempel på sådana som tas upp i detta program.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Detta program passar alla som vill fundera på sin roll och sina önskemål särskilt i vänskapsrelationer.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla ska kunna få information och hjälp snabbt på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du lära dig mer om relationer och hur du kan påverka dem.

Du kan påverka dina kompisrelationer. Först och främst är det bra att veta vilken typ av vänskap du vill ha. Det är också bra att veta hur man själv tänker och beter sig. Du får veta mer om de här sakerna i den här delen.

Du får också veta mer om självkänsla och sociala färdigheter. Dessutom kan du lära dig att fokusera på de saker du kan påverka i dina relationer.

2. VERKTYG

I den andra delen kan du göra praktiska övningar.

Du kan använda detta program för att lära dig följande färdigheter

 • lära känna varandra och kunna prata med varandra
 • upprätthålla vänskap
 • hantera relationsproblem
 • hantera svåra känslor och tankar

Den här delen innehåller också videoklipp med ungdomar som pratar om sina erfarenheter.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen får du anvisningar för hur du ska gå vidare.

Du får råd för situationer där du inte vet hur du ska komma vidare.

Du hittar också information om var du kan få hjälp om du behöver det, och länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet 

 • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen

Var som helst, när som helst

Övningarna är alltid tillgängliga när du har tid, och du kan komma åt materialet dygnet runt, var du än befinner dig. Titta på videofilmerna på din mobiltelefon eller ta en fikapaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Du kan lära dig sätt att stödja ditt välbefinnande

I Psykportens egenvårdsprogram hittar du information om hur du kan förbättra din livskvalitet genom små medvetna förändringar. Även små saker kan göra stor skillnad.

OBS! Om du upplever att dina symtom är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp!

Det här är också ett verktyg för professionell personal

Det kan användas som stöd för grupper eller individuella möten som helhet eller i delar.

Professionell personal kan ge stöd och handledning i övningarna. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan man till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.