Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för utmaningar i kompisrelationer!

Tycker du att det är svårt att komma i kontakt med andra? Har du problem med dina kompisar? Har du svårt att stå upp för dig själv? Detta program riktar sig särskilt till ungdomar som vill förbättra sin sociala förmåga. Du kan ändå använda programmet oavsett ålder.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Detta program riktar sig främst till ungdomar i högstadieåldern som vill fundera på sin roll och sina önskemål i vänskapsrelationer.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla ska kunna få information och hjälp snabbt på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Be om hjälp!

Du kan nå mer bestående resultat om du bekantar dig med egenvårdsprogrammet tillsammans med en närstående eller yrkesperson. Yrkespersonen kan till exempel vara en hälsovårdare eller psykolog från din skolas elev- och studerandevård.

Bekanta er med innehållet och prova övningarna tillsammans. Din närstående eller yrkespersonen kan hjälpa dig lägga upp en plan för att genomföra egenvårdsprogrammets övningar. Personen kan också stöda och uppmuntra dig samt diskutera tankar, som programmet väcker hos dig.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du lära dig mer om relationer och hur du kan påverka dem.

Du kan påverka dina kompisrelationer. Först och främst är det bra att veta vilken typ av vänskap du vill ha. Det är också bra att veta hur man själv tänker och beter sig. Du får veta mer om de här sakerna i den här delen.

Du får också veta mer om självkänsla och sociala färdigheter. Dessutom kan du lära dig att fokusera på de saker du kan påverka i dina relationer.

2. VERKTYG

I den andra delen kan du göra praktiska övningar.

Du kan använda detta program för att lära dig följande färdigheter

 • lära känna varandra och kunna prata med varandra
 • upprätthålla vänskap
 • hantera relationsproblem
 • hantera svåra känslor och tankar

Den här delen innehåller också videoklipp med ungdomar som pratar om sina erfarenheter.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen får du anvisningar för hur du ska gå vidare.

Du får råd för situationer där du inte vet hur du ska komma vidare.

Du hittar också information om var du kan få hjälp om du behöver det, och länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Detta program

 • baserar sig på säkra och evidensbaserade metoder som visat sig vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersonal

Det här egenvårdsprogrammet kan även som helhet eller i delar användas som stöd för grupper eller individuella möten.

Yrkespersonen kan 

 • utvärdera ifall den unga personen har tillräckligt med ork för att delta i egenvården
 • hjälpa den unga personen att välja rätt egenvårdsprogram
 • välja ut övningar och sidor med information som lämpar sig för unga
 • utföra övningar tillsammans med den unga personen
 • stöda och vägleda den unga i genomförandet av egenvårdsprogrammet.

Under genomgången av egenvårdsprogrammet träffas man vanligtvis 1–3 gånger. Vid behov kan man träffas flera gånger.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att ha tålamod. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när du känner att symtomen håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan åstadkomma en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att det ibland känns svårt att arbeta med egenvårdsprogrammet. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.

Håll koll på hur långt du har kommit med egenvården

Anteckna vilken sida i egenvårdsprogrammet som du arbetat med senast så vet du var du ska fortsätta nästa gång.

Du kan också lägga in en påminnelse i din telefon eller kalender om när du tänker fortsätta med egenvårdsprogrammet. Det är lätt hänt att det annars glöms bort. Du kan själv välja i vilken takt du vill genomföra programmet.