Skip to main content

Vad är ADT?

ADT är självförvållade koncentrationssvårigheter. De kan till exempel uppstå på grund av stress i vardagen, krav i studierna eller på jobbet eller för att man använder smarta enheter väldigt mycket.

Att livet är påfrestande och att man inte hinner återhämta sig tillräckligt kan leda till att det blir allt svårare att koncentrera sig. Om tillståndet fortskrider under en längre period kan det leda till självförvållade koncentrationssvårigheter. Detta förkortas ADT (Attention Deficit Trait).  

ADT är inte en medicinsk diagnos. Det är ett tillstånd som kan uppstå ifall man under en längre period upplevt påfrestningar i vardagen och inte haft möjlighet att återhämta sig tillräckligt.  

Hur märks ADT?  

Symtomen på ADT påminner om symtomen vid aktivitets- och uppmärksamhetsstörning, ADHD. Symtomen består av att man är rastlös, hoppar från en sak till en annan och inte klarar av att arbeta långsiktigt.  

Hjärnan har blivit överbelastad och vant sig vid snabba övergångar. Det blir svårt att fördjupa sig i något och lugna ner sig. Detta kan leda till stress, sensibilisering, att uppgifter läggs på hög samt sömnsvårigheter.  

Hur blir man av med ADT? 

Det tar tid för hjärnan att återhämta sig, och det kräver att man ändrar på sina handlingssätt. För att bli av med ADT krävs det att man lär hjärnan att lugna ner sig och koncentrera sig. 

Hur kan man hjälpa hjärnan att återhämta sig? 

Hjärnan behöver ledig tid då tankarna får vandra fritt och hjärnan kan återhämta sig. Du kan hjälpa din hjärna att återhämta sig genom exempelvis följande metoder:  

Undvik multitasking 

Det kan kännas tråkigt eller ineffektivt att koncentrera sig på bara en sak. Du kanske är van vid att lyssna på en ljudbok medan du joggar och läsa nyheterna i badrummet. Om en av sakerna inte kräver koncentration så kan detta vara meningsfullt.  

När du gör mer än en sak samtidigt så växlar uppmärksamheten snabbt mellan de olika sakerna. Även om du känner dig effektiv förlorar du tid och energi på övergångarna. Att ständigt ställa in sig på något nytt belastar också hjärnan.   

Fokusera på det väsentliga

  • Var medveten om vad du gör. På så sätt kan du identifiera situationer där du är distraherad. Fråga ibland dig själv: "Vad gör jag och varför?"  
  • Prata högt med dig själv: "Nu ska jag diska. Jag går in i köket och tappar upp diskvattnet."   
  • Uppmärksamma det väsentliga. Om du har bestämt dig för att läsa, återgå lugnt till texten när du märker att du blivit distraherad.   
  • Avsluta saker på ett kontrollerat sätt och schemalägg oavslutade uppgifter på nytt.   
  • Undvik att ständigt avbryta dig själv, till exempel genom att titta på din telefon.   
  • Om du bara inte kan koncentrera dig så kan du medvetet bestämma dig för att göra något annat 

Satsa på en regelbunden livsrytm  

Du måste inte börja med någon ny motionsform eller strikt följa en viss diet eller sömnrytm. Men det är bra att se till att du vilar, äter hälsosamt och rör på dig tillräckligt mycket. Rusmedelsbruk rekommenderas inte.  

Allt behöver inte heller vara perfekt hela tiden. Det räcker att man för det mesta följer en livsstil som främjar koncentrationsförmågan.  

Kom ihåg 

  • Koncentrationssvårigheter är mycket vanliga. Det förekommer inte alltid en bakomliggande sjukdom eller ett bakomliggande syndrom.   
  • Utgångspunkten för att kunna koncentrera sig är att både kroppen och psyket är i balans.   
  • Om du har besvärliga och långvariga koncentrationssvårigheter så är det bra att kontakta personal inom hälso- och sjukvården. Ta exempelvis kontakt med hälsocentralen eller en hälsovårdare på skolan. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av