Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för koncentrationssvårigheter!

Vandrar dina tankar? Missar du viktiga saker? Sköter du saker i sista minuten eller inte alls? Egenvårdsprogrammet för koncentrationssvårigheter ger information om koncentrationsförmågan och metoder för att koncentrera sig bättre.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Alla upplever ibland svårigheter med att koncentrera sig. För vissa är problemen mer medfödda och bestående, medan de för andra är mer tillfälliga. Ifall utmaningarna med att koncentrera sig försvårar livet och gör det svårt att uppnå sina mål lönar det sig att ta itu med dem. Man kan själv göra mycket för att förbättra sin situation. Detta egenvårdsprogram innehåller metoder för att kunna hantera vardagen och livet bättre.  

Detta egenvårdsprogram är lämpligt när du vill lindra 

 • utvecklingsrelaterade koncentrationssvårigheter, såsom ADHD-symtom 
 • mer tillfälliga svårigheter med att koncentrera sig på grund av övriga orsaker

Du kan använda egenvårdsprogrammet 

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

För unga finns det även ett särskilt egenvårdsprogram för koncentration:

Programmet består av följande delar

1. Vad handlar det om?

I den första delen lär du dig om koncentrationssvårigheter.

Du lär dig att identifiera de faktorer som ger upphov till och upprätthåller koncentrationssvårigheter.

Du får lära dig om hur koncentrationssvårigheter yttrar sig och vad som orsakar dem.

Dessutom lär du dig hur du kan påverka dina koncentrationssvårigheter och förbättra ditt minne.

2. Verktyg

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på din situation.

Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. Genom att öva lär du dig nya sätt att stöda din vardag.

Du får stöd och tips, till exempel för att:

 • skapa rutiner
 • förstärka minnet
 • komma igång
 • underlätta övergångssituationer
 • ta pauser
 • förutse och planera

Du lär dig också att stanna upp och fokusera på det väsentliga.

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv. 

3. Råd för framtiden

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

I den här delen reflekterar du över de positiva aspekterna av koncentrationssvårigheter och lär dig att lägga märke till det goda i dig själv.

Du får mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar koncentrationen. Du lär dig att upprätthålla resultaten du uppnått.

Slutligen får du lära dig hur koncentrationssvårigheter behandlas och var du vid behov kan få ytterligare hjälp.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Egenvårdsprogrammet

 • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva
 • består av tre avsnitt
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!   

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång  

Var som helst, när som helst   

Egenvårdsprogrammet är alltid tillgängligt för dig när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.  

Aktiv övning ger resultat  

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer hjälper de dig efter hand också i svårare situationer.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring 

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig.