Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för unga med koncentrationssvårigheter!

Har du svårt att koncentrera dig? Tappar du bort den röda tråden? Lämnar du saker till sista minuten eller glömmer bort att göra dem? Har du svårt att koncentrera dig även på sådant som du tycker är intressant? Det går att hantera koncentrationssvårigheter.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Programmet är utformat främst för ungdomar i högstadieåldern och uppåt.

Alla har ibland svårt att koncentrera sig. Vissa har alltid haft svårt att koncentrera sig medan det för andra handlar om ett nyare fenomen. I detta egenvårdsprogram finner du metoder som du kan använda för att förbättra din vardag om du har koncentrationssvårigheter.

Ifall koncentrationssvårigheterna leder till besvär och gör det svårare för dig att få viktiga saker gjort är det bra att ta tag i det. Det finns mycket man själv kan göra. Det här egenvårdsprogrammet hjälper dig med det.

Detta egenvårdsprogram är utformat för att

 • lindra mer bestående koncentrationssvårigheter, såsom ADHD
 • lindra mer tillfälliga koncentrationssvårigheter

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt – ingen inloggning krävs
 • oavsett om du har en diagnos eller inte
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst.

Be om hjälp!

Du kan nå mer bestående resultat om du bekantar dig med egenvårdsprogrammet tillsammans med en närstående eller yrkesperson. Yrkespersonen kan till exempel vara en hälsovårdare eller psykolog från din skolas elev- och studerandevård.

Bekanta er med innehållet och prova övningarna tillsammans. Din närstående eller yrkespersonen kan hjälpa dig lägga upp en plan för att genomföra egenvårdsprogrammets övningar. Personen kan också stöda och uppmuntra dig samt diskutera tankar, som programmet väcker hos dig.

Programmet består av följande delar

1. Vad handlar det om?

I den första delen lär du dig om koncentrationssvårigheter.

Du lär dig att identifiera på vilka olika sätt koncentrationssvårigheterna kan ta sig uttryck. Du får information om vad som orsakar koncentrationssvårigheter och hur ens livsstil påverkar koncentrationsförmågan.

Du får också reflektera över vilka goda sidor de drag som har ett samband med koncentrationssvårigheter kan föra med sig.

2. Verktyg

I den här delen lär du dig olika metoder för att förbättra din koncentrationsförmåga.

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Med hjälp av övningarna lär du dig bland annat

 • att fokusera på det som är väsentligt
 • att förutse situationer och planera
 • att varva dina aktiviteter med pauser
 • att skapa rutiner
 • att stanna upp
 • att upptäcka dina goda sidor.

Fokusera på att göra de övningar som känns viktigast för dig.

3. Råd för framtiden

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får tips på hur du kan upprätthålla de resultat du uppnått. Du lär dig hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet.

Du får bedöma hur din situation har förändrats i takt med att du har lärt dig nya vanor. Du får också en minneslista över de viktigaste metoderna du kan använda för att förbättra din koncentrationsförmåga.

Här finns också länkar till andra nyttiga tjänster i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:18) presenteras egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.
 

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

 • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.  

Obs!  

Tveka inte att söka hjälp via skolan eller hälso- och sjukvården om du känner att du inte kan hantera dina symtom själv!

Minneslista för att komma igång

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att ha tålamod. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när du känner att symtomen håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan åstadkomma en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Det är fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att det ibland känns svårt att arbeta med egenvårdsprogrammet. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.

Håll koll på hur långt du har kommit med egenvården

Anteckna vilken sida i egenvårdsprogrammet som du arbetat med senast så vet du var du ska fortsätta nästa gång.

Du kan också lägga in en påminnelse i din telefon eller kalender om när du tänker fortsätta med egenvårdsprogrammet. Det är lätt hänt att det annars glöms bort. Du kan själv välja i vilken takt du vill genomföra programmet.