Skip to main content

Neuropsykiatriska svårigheter

Neuropsykiatriska störningar är störningar i hjärnfunktionen. På dessa sidor finns information om autismspektrumtillstånd, ADHD, tic-symtom och problem med hantering av sensorisk information.

Information om neuropsykiatriska svårigheter

Mera information på svenska inom kort

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

    Nätterapier

    Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

    Du kanske också är intresserad av dessa teman