Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för barn med nepsy-drag!

Har ditt barn återkommande svårigheter i vardagen? Är du orolig för ditt barns livlighet, tendens att gå i lås eller kompisrelationer? Beter sig ditt barn annorlunda än andra i samma ålder?

Neuropsykiatriska drag är medfödda och ofta ärftliga egenskaper. Bakom dem finns ett visst sätt för hjärnan att bearbeta och reagera på information från omgivningen. I fortsättningen kommer neuropsykiatriska drag att kallas nepsy-drag.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig och mitt barn?  

Detta program passar dig som vill få information om neuropsykiatriska drag och hitta positiva sätt att stödja ditt barn i utmanande situationer. Syftet är inte att "vårda bort" barnets drag, utan att göra er vardag smidigare. 

Föräldrar ser sitt barns aktiviteter i olika vardagliga miljöer. Ibland kan man som förälder undra över barnets beteende. Familjens vardag kan utmanas till exempel av barnets tendens att gå i lås, livlighet eller svårigheter i kamratrelationer. Med detta program lär du dig att känna igen styrkor och ge positiv respons.

Det här egenvårdsprogrammet har utarbetats med tanke på lindriga och medelsvåra symtom.  

Ni kan använda egenvårdsprogrammet  

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
  • genom att gå tillbaka flera gånger till det innehåll som intresserar dig

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

Information om och sätt att känna igen olika nepsy-drag.

I den första delen går vi igenom olika nepsy-drag och hur de visar sig i vardagen. Du får fundera om de förekommer hos ditt barn.

Du behöver inte läsa igenom alla sidor i den här delen. Du kan bekanta dig med de drag som verkar passa er situation. 

För varje drag hittar du information om saken och rekommendationer för lämpliga övningar.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på er situation.

I den här delen lär du dig olika metoder för att hjälpa ditt barn leva ett balanserat vardagsliv.

Du får verktyg med vilka ni utmanar både dina och ditt barns tankar och handlingsmodeller. Genom att öva lär ni er nya sätt att förhålla er till olika situationer.

Det finns verktyg till exempel för tydlighet i vardagen, känslo- och kompisfärdigheter, reglering av vakenhetsnivå och belastning, sensorisk överkänslighet och acceptans av olikhet.

Gör de övningar som ni tycker att ni kan ha nytta av. Respektera dina egna och ditt barns resurser.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Stöd för den egna orken

Du får information om hur resultaten ni uppnått blir bestående. 

Dessutom stannar du upp för att fundera över familjens resurser. Ditt eget välbefinnande och din ork är grunden för att stödja ditt barn.

I följande video (1:44) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa hela familjen att må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?  

Egenvårdsprogrammet  

  • är baserat på lösningsorienterade metoder och metoder från kognitiv beteendeterapi
  • består av tre delar  
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen   

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!   

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Checklista för att komma igång  

Var som helst, när som helst   

Detta program är alltid tillgängligt för dig, när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.  

Aktiv övning ger resultat  

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att kontinuerligt öva. När ni först övar er att använda verktygen i enkla situationer, kan de småningom hjälpa dig och ditt barn också i svårare situationer. 

För att skydda er integritet sparas inte svaren på enkäter och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil. 

Ni har en möjlighet till förändring  

Du ska snart starta egenvårdsprogrammet för barn med nepsy-drag. Fint att du jobbar för ditt barns bästa. Det här programmet hjälper dig och ditt barn mot det liv som ni önskar. 

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det hör till saken, när ni jobbar för att åstadkomma bestående förändringar. Ställ alltså inte för höga krav på dig själv eller ditt barn Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att ni får återhämta er.