Skip to main content

Egenvårdsprogram

Ovatko ongelmasi kasautuneet?

Monet lykkäävät rahaongelmiin tarttumista, koska ovat kokeneet, että niihin tarttuessa ahdistus kasvaa ja mieliala laskee. Lykkääminen ei kuitenkaan korjaa tilannetta, vaan rahaongelmat pahenevat kasautuessaan.

Joskus akuutteihin rahaongelmiin voi olla jopa helpompi tarttua kuin ei-akuutteihin. Tämä johtuu siitä, että akuutit rahaongelmat uhkaavat perustarpeita ja saavat mielen hälytystilaan. Akuutti rahaongelma on esimerkiksi sellainen, jossa rahat eivät riitä vuokranmaksuun.

Aikainen reagointi kannattaa

Rahaongelmat muodostuvat usein vähitellen. Ne saattavat alkaa elämänkriisistä, kuten omasta tai läheisen sairastumisesta tai työpaikan menettämisestä. Taloudellinen ahdinko voi muodostua myös pienituloisuuden seurauksena.

Huolien kasautumiseen olisi tärkeä oppia reagoimaan jo silloin, kun huolet ovat vähäisiä. Myös vähemmän akuuttien laskujen kasautuminen kertoo siitä, että tulot ja menot eivät ole tasapainossa.

Miksi lykkääminen pahentaa tilannetta?

Tulojen ja menojen tasapainottaminen on vaikeaa, koska siihen liittyy väistämättä kulutustason muuttamista ja rahankäytön miettimistä. Tämän vuoksi aloittamisen lykkääminen ja siirtäminen voi tuntua houkuttelevalta vaihtoehdolta.

Aloittamisen lykkääminen voi helpottaa hetken, kunnes raha-asiat alkavat taas pyöriä mielessä. Tämä pahentaa ahdistuksentunnetta ja aloittaminen vaikeutuu entisestään.

Muodostuu kierre:

1. ajatus: raha-asioiden hoito ahdistaa

2. toiminta: asioiden hoitoa lykätään

3. tunne: helpotus

4. tunne: ahdistus palaa ja voimistuu

5. seuraus: aloittaminen on vaikeampaa