Skip to main content

Egenvårdsprogram

Onko sinun vaikea pyytää apua?

Avun pyytäminen on monille vaikeaa. Se on erityisen vaikeaa, jos on oppinut ajattelemaan, että vaikeuksista pitäisi selviytyä yksin.

Suomalaisessa kulttuurissa yksin pärjäämistä on pidetty hyveenä. Tiedon määrä maailmassa on lisääntynyt niin paljon, ettei kukaan voi hallita kaikkea yksin. Tämä koskee niin työelämää kuin arkielämääkin.

Yhteiskuntakin on muuttunut. Töitä on usein vaikea saada, eikä koulutus aina takaa työpaikkaa. Sen sijaan lainaa saattaa saada helposti, ja mainokset kutsuvat kuluttamaan. Nämä haasteet ovat uudenlaisia. Ei kannata ajatella, että vieläkin pitäisi selviytyä yksin.

Tilanteesi ei ole mahdoton

Vaikeuksien kasautuessa voi syntyä ajatus, että kaikki pitäisi saada kerralla kuntoon tai muuten ei kannata edes aloittaa.

Voi tuntua siltä, että juuri minun tilannettani on mahdotonta hoitaa ja kukaan ei pysty auttamaan. Tällaista ajattelua voidaan kutsua negatiivisen ajattelun kehäksi.

Negatiivisista ajatuksista olisi syytä pyrkiä tietoisesti pois, koska ne haittaavat tilanteen selvittämistä ja paranemista. Jos vaikeita asioita murehtii itsekseen, voivat ne alkaa tuntua entistä toivottomammilta.

Sinullakin on oikeus pyytää apua

Jos ajattelee, että muut, kuten itseään pienituloisemmat ihmitset, tarvitsisivat enemmän apua, voi avun pyytäminen olla vaikeaa. Avun pyytäminen voi tuntua häpeälliseltä, jos on tottunut pärjäämään yksin.

Pohdi, toimitko seuraavilla tavoilla

En pyydä apua tai jos pyydän, en tee sitä selkeästi

  • Muut eivät tiedä tai ymmärrä, miten vaikea tilanteeni on
  • En saa apua

Kerron avuntarpeestani, mutta vetäydyn, kun apua tarjotaan tai suutun, jos en saa apua heti

  • Muut huolestuvat, mutta eivät pysty auttamaan
  • En saa apua

Kerron tilanteestani, ja pyrin selvittämään, mikä taho voisi auttaa

  • Yleensä ihmiset suhtautuvat empaattisesti ja pyrkivät auttamaan
  • Tilanteeni helpottaa vähitellen

Muista

Arjessa on keskeistä, että osaa hakea tietoa ja tietää, mistä löytyy apua erilaisiin ongelmiin. Tämä koskee kaikkia, riippumatta taloudellisesta tilanteesta.

Voit pohtia avun pyytämiseen liittyviä asenteitasi harjoituksessa 1. Opi ottamaan apua vastaan.