Skip to main content

Egenvårdsprogram

Onko velkaantuminen ongelmasi?

Velkaa on kahdenlaista: hyvää ja huonoa. Hyvä velka vie eteenpäin ja auttaa tekemään jonkin ison hankinnan. Velkaa maksetaan säännöllisesti, ja se on hallinnassa. Huonoja velkoja ovat esimerkiksi pikavipit ja kulutusluotot, joita ei ole varaa maksaa takaisin.

Velkakierteessä suurin osa tuloista menee velkojen lyhennyksiin ja elämistä kustannetaan uudella velalla.

Huono velka voi tuntua aluksi hyvältä ja tarpeelliselta, mutta usein sillä on ostettu jotakin tarpeetonta. Velka on maksettava takaisin, mutta sillä ostettu tuote tai elämys ei enää tunnu velan arvoiselta tai rahat eivät riitä sen maksuun.

Huono velka voi myös olla lasku, joka maksetaan myöhässä tai ei ollenkaan. Huono velka on usein kalliimpaa kuin hyvä velka.

Hyvän velan tunnusmerkit

  • Vie elämää eteenpäin ja mahdollistaa asioita
  • Maksetaan takaisin

Huonon velan tunnusmerkit

  • Tuottaa ongelmia, kuten stressiä, niukkuutta tai pulmia ihmissuhteissa
  • Takaisinmaksu ei onnistu tai on erittäin vaikeaa

Velalla voi olla paljon seurauksia

Velasta voi aiheutua lainanlyhennysten, korkojen ja muiden maksujen lisäksi myös muita kustannuksia. Jos laskua tai velkaa ei saa maksettua, voidaan lasku siirtää perintätoimiston perittäväksi ja myöhemmin ulosottoon.

Jos velkaa on otettu läheiseltä tai ystävältä ja sen maksamisessa tulee vaikeuksia, voivat ihmissuhteet kärsiä. Ihmissuhteiden huonontuminen voi lisätä kuormitusta entisestään. Myös velan antaja voi joutua itse vaikeuksiin. Usein läheinen haluaa auttaa eikä välttämättä kerro, jos hän tarvitsisi rahan omaan käyttöönsä.

Muista

Velkaantuessa on hyvä pyytää ammattilaisen apua tilanteen selvittämiseen. Apua saat oman kaupungin tai kunnan talous- ja velkaneuvonnasta. Apua voit pyytää myös aikuissosiaalityöstä. Koskaan ei ole liian aikaista tarttua velkaantumiseen.