Skip to main content

Egenvårdsprogram

Miten olla säästäväisempi

Säästäväisyys lisää hallinnantunnetta ja auttaa varautumaan tulevaan.

Säästäväiseen elämäntapaan voi joutua pakon edessä, jolloin se ei ole oma valinta.

Joillekin ihmisille säästäväisyys taas on oma valinta. Säästäväinen elämäntapa tai elämänvaihe voi tuntua tyydyttävältä, vaikka se olisi samalla ainoa vaihtoehto.

Säästäväisyyden kautta menot ja tulot ovat itsellä paremmin tiedossa. Se lisää myös omiin raha-asioihin liittyvää hallinnantunnetta. Säästäväisyyden tavoitteena voi olla arkielämän helpottaminen.

Milloin kannattaa säästää?

Säästäväisyys ja talouden suunnittelu on ajankohtaista silloin, kun

  • akuutit rahahuolet on ratkaistu
  • olet selvillä tuloistasi ja menoistasi
  • haluat suunnitella tulevaisuutta

Jokaisen ihmisen ja perheen resurssit ja mahdollisuudet säästää ovat yksilöllisiä.

Jos säästäväisyydellä haluaa parantaa arjenhallintaa, kannattaa pyrkiä pitkäjänteisyyteen. Säästäväisyys on pikemminkin elämäntapa kuin yksittäinen suoritus. Se on myös taitolaji, joka ei kehity hetkessä.

Säästäväisyyttä voi myös hyödyntää tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite voi olla esimerkiksi lomamatka tai velkojen maksu.

Säästösuunnitelma onnistuu paremmin, jos siinä on tilaa itsensä palkitsemiselle myös matkan varrella. Palkintojen ei tarvitse olla suuria tai kalliita. Pääasia on, että suunnitelmassa on riittävästi väljyyttä ja joustavuutta.

Säästäväisyyden etuja

  • Säästäväisyys on aktiivista toimintaa, joka tukee positiivista mielialaa.
  • Hyvinvointi paranee, kun arki on hallinnassa.
  • Vahvistumista voi tapahtua myös muilla elämänalueilla, kuten ihmissuhteissa.
  • Säästämisen myötä voi oppia uutta ja saada onnistumisen kokemuksia.
  • Jos sinulla on lapsia, oppivat he rahan arvon. Myös muut läheisesi voivat oppia sinulta säästäväisyyttä.
  • Elät ekologisemmin.
  • Säästäväisyys voi kerryttää säästöjä. Säästöt tuovat turvallisuudentunnetta.

Muista

Säästäväisyys edellyttää suunnitelmallisuutta ja hyvää arjenhallintaa. Säästäväinen elämäntapa on arkipäiväisiä valintoja.