Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Pohdi tilanteesi syitä

Jos haluat vaikuttaa asioihin, jotka ovat johtaneet talousvaikeuksiesi kehittymiseen, täytyy sinun ensin tiedostaa, mitä nämä asiat ovat. Joskus tämä on itsestään selvää, joskus tilanteen syistä on vaikeampi saada kiinni.

Muutokset työelämässä

Yhä useampi kohtaa työelämään liittyviä muutoksia. Harva ammatti takaa enää varmaa työpaikkaa. Lupaavasti alkanut ura voi katketa YT-neuvotteluiden seurauksena.

Kun työnhakijoita on paljon, ei kaikille välttämättä löydy aiempaa vastaavaa työtä ja palkkatasoa. Jatkuva muutos on tyypillistä 2000-luvun työlle.

Elämänkriisit

Elämässä voi myös tapahtua äkillisiä kriisejä, kuten oma tai perheenjäsenen sairastuminen. Näissä tilanteissa kulut voivat kasvaa yllättäen samalla kun tulot pienenevät. Perheen kulutusta voidaan joutua miettimään uudelleen, jos puoliso sairastuu tai jää työttömäksi.

Muut muutokset

Kulutusta voi joutua vähentämään myös positiivisten, suunniteltujen ja pitkään tiedossa olleiden elämäntapahtumien myötä. Näitä voivat olla esimerkiksi aikuisopiskelun aloittaminen ja lapsen syntymä. Myös eläkkeelle jäädessä tulojen pienentyminen voi tuntua vaikealta, vaikka siihen olisi ehtinyt varautua.

Harjoitus: Oma vähävaraisuuteni

Tavoite

Ymmärrät, minkälaista oma vähävaraisuutesi on ja minkälaiset asiat ovat siihen johtaneet.

Ohje

Mieti, minkälaista oma vähävaraisuutesi on. Onko se esimerkiksi vastentahtoista vai itse valittua? Onko se väliaikaista vai pysyvää?

Pohdi myös, mitkä asiat ovat johtaneet vähävaraisuutesi syntyyn. Yritä miettiä muita kuin omaan epäonnistumiseesi liittyviä syitä.

Onko oma vähävaraisuuteni vastentahtoista vai itse valittua?

Mieti myös, onko se väliaikaista vai pysyvää.

Loading ...

Mitkä syyt ovat johtaneet vähävaraisuuteeni?

Yritä miettiä muita kuin omaa epäonnistumiseesi liittyviä syitä.

Loading ...