Skip to main content

Egenvårdsprogram

7. Opi suunnittelemaan realistisesti

Kun jatkossa suunnittelet talouttasi, ole realisti. Se ei tarkoita sitä, että pelkäisit pahinta ja suhtautuisit elämään pessimistisesti. Oikeanlainen realismi ei ole tylsyyttä, vaan se mahdollistaa luovuuden ja spontaaniuden.

Realismi tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään tosiasioihin perustuen. Tällöin katsot tilannettasi sellaisena kuin se on, kaunistelematta ja toivomatta liikaa.

Ensimmäinen askel realistiseen oman talouden suunnitteluun on olla selvillä nykyisistä menoista ja tuloista. Vasta tämän jälkeen on ajankohtaista suunnitella tulevaa.

Todelliseen rahatilanteeseen perustuva suunnittelu vähentää huolehtimista ja murehtimista.

Pohdi, onko arviosi realistinen

Kun arvioit omaa tai perheesi rahatilannetta tulevina kuukausina tai vuosina, mieti, mihin arviosi perustat. Oletatko tai toivotko, että rahatilanne parantuu? Vai onko sinulla tiedossa, että menoissa tai tuloissa tapahtuisi muutoksia? Oman talouden suunnittelua ei kannata jättää olettamuksien tai toiveiden varaan.

Lähtökohtana on, että menot ja tulot ovat etukäteen tiedossa ja ne suunnitellaan siten, että ne ovat tasapainossa.

Voi olla, että asiat etenevät niin kuin olit suunnitellut. Voi myös olla, että tilanteesi pysyy samana tai heikkenee.

Realistisessa suunnittelussa kuljetaan keskitietä. Jos mahdollista, myös ikäviin taloudellisiin yllätyksiin varaudutaan. Jos asiat etenevät parhaan mukaan ja ylimääräistä rahaa jää, voi rahan käyttää haluamallaan tavalla.

Harjoitus: Realistinen talouden suunnittelu

Tavoite

Mietit taloudellista tilannettasi realistisesti myös tulevaisuuden kannalta. Huomaat, että tulevaisuuden tapahtumia on vaikea ennustaa.

Ohje

Lue alta löytyvät kysymykset. Pohdi niihin vastauksia mielessäsi, tai kirjoita ne alta löytyviin ruutuihin.

Loading ...