Skip to main content

Den psykiska hälsan vid demenssjukdomar

Demenssjukdomar orsakar allvarliga svårigheter med minne och informationsbearbetning som skapar besvär i vardagen. Progressiva demenssjukdomar leder till demens, och ofta även psykiska symtom. På den här sidan finns information för närstående till personer med demenssjukdomar.

Neuropsykiatriska symtom vid demenssjukdomar

Vid alla demens- eller minnessjukdomar är det typiskt med depression, ångest och rastlöshet (agitation).

Även psykotiska symtom, såsom vanföreställiningar, kan förekomma. Exempelvis vid Lewykroppsdemens är det vanligt med synhallucinationer. Exempel på vanliga hörselhallucinationer är att man hör buller, musik eller att det ringer på dörren.

Hur behandlas symtomen?

När det gäller hallucinationer bedömer man först möjligheterna till läkemedelsfri behandling och möjligheten att öka doseringen av eventuella läkemedel för minnessjukdomar. Ibland behövs även psykiatrisk medicinering.

Personer med demenssjukdomar är ofta känsliga för biverkningar av psykofarmaka. Läkemedelsbehandling kräver försiktighet och noggrann dosering.

Information om demenssjukdomar

Undersökning av demenssymtom

I undersökningarna ingår

  • läkarundersökning och intervju 
  • blodprov
  • neuropsykologiska tester för att bedöma minne och andra kognitiva funktioner
  • magnetkameraundersökning (MRI) av hjärnan.

Undersökningarna kan påbörjas inom primärvården, medan diagnosen oftast ställs vid en minnespoliklinik.

Behandling av demenssjukdomar

För de flesta demenssjukdomar finns läkemedel för att lindra vissa av symtomen och delvis även läkemedel som förlångsammar sjukdomsförloppet.

Personer med demenssjukdom har rätt till rehabilitering, såsom informationskurser och psykiskt stöd. Även närstående kan behöva mycket stöd.

Minnesförbundet och de regionala minnesföreningarna erbjuder rådgivning och stöd.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av