Skip to main content

Åldrande och alkohol 

Äldre människor är känsliga för de skadliga effekterna av alkoholkonsumtion, eftersom förändringar sker i kroppen vartefter man blir äldre. Äldre människor blir lättare berusade och centrala nervsystemets förmåga att tåla alkohol är försvagad.

Riskgränser för äldres alkoholkonsumtion 

För personer över 65 år är riskgränserna för alkoholkonsumtion 

 • över 7 portioner alkohol per vecka  
 • över 3 portioner per gång  

En alkoholportion motsvarar 

 • 33 cl öl eller cider som säljs i livsmedelsaffärer  
 • 12 cl vin  
 • 4 cl starksprit  

I samband med vissa sjukdomar och läkemedel är det bra att använda ännu mindre mängder alkohol eller att sträva efter helnykterhet. Läkemedel och alkohol kan ha en överraskande samverkan, även om de inte ens används samtidigt.  

Risker med alkoholkonsumtion  

Riklig alkoholkonsumtion kan bland annat leda till följande hälsorisker:  

 • förhöjt blodtryck  
 • hjärninfarkt eller hjärnblödning  
 • cancer  
 • tarmblödning  
 • diarré  
 • depression  
 • ångest  
 • sömnsvårigheter  
 • sexuell impotens 
 • demens  
 • komplikationer vad gäller symtom och behandling av många sjukdomar  

Var kan man få hjälp för alkoholproblem?  

Hjälp för alkoholproblem fås på hälsocentraler och missbrukartjänster, såsom A-kliniker.  

På många orter erbjuds även missbrukartjänster i hemmet. Hemvården kan ge stöd i vården av missbruksproblem.  

Läkemedel som förhindrar alkoholkonsumtion, stöder minskad konsumtion och lindrar abstinenssymtom kan också användas av äldre.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?  

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av