Skip to main content

Åldrande och alkohol 

Äldre människor är speciellt känsliga för de skadliga effekterna av alkoholkonsumtion, eftersom förändringar sker i kroppen vartefter man blir äldre. Äldre människor blir lättare berusade och centrala nervsystemets förmåga att tåla alkohol är försvagad.

Riskgränser för äldres alkoholkonsumtion

För personer över 65 år är riskgränserna för alkoholkonsumtion

 • över 7 portioner alkohol per vecka
 • över 3 portioner per gång

En alkoholportion motsvarar

 • 33 cl öl eller cider som säljs i livsmedelsaffärer
 • 12 cl vin
 • 4 cl starksprit

Ifall man har vissa sjukdomar eller tar vissa läkemedel är det bra att dricka ännu mindre mängder alkohol eller helt avstå från alkohol. Läkemedel och alkohol kan ha en överraskande samverkan, även om de inte ens tas samtidigt.

Risker med alkoholkonsumtion

Riklig alkoholkonsumtion kan bland annat leda till följande hälsorisker:

 • förhöjt blodtryck
 • hjärninfarkt eller hjärnblödning
 • cancer
 • mag-tarmblödning
 • diarré
 • depression
 • ångest
 • sömnsvårigheter
 • sexuell impotens
 • demens
 • symptomen för andra sjukdomar kan förvärras
 • svårare att behandla andra sjukdomar

Var kan man få hjälp för alkoholproblem?

Det går att få hjälp för alkoholproblem via hälsocentraler och missbrukartjänster, såsom A-kliniker.

På många orter erbjuds även missbrukartjänster i hemmet. Hemvården kan ge stöd i vården av missbruksproblem.

Även äldre kan använda läkemedel som förhindrar alkoholkonsumtion, minskar på konsumtionen och lindrar abstinenssymtom.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av