Skip to main content

Minnessjukdomar och psykisk hälsa

Minnessjukdomar orsakar allvarliga svårigheter med minne och informationsbearbetning som skapar besvär i vardagen. Progressiva minnessjukdomar leder till demens. Progressiva minnessjukdomar är också ofta kopplade till psykiska symtom. På den här sidan hittar du information till närstående till personer med minnessjukdomar.

Neuropsykiatriska symtom kopplade till minnessjukdomar  

Depression, rastlöshet och ångest är vanligt vid alla minnessjukdomar. Det kan också förekomma psykotiska symtom, såsom vanföreställningar. 

Vid Lewykroppssjukdom är det vanligt med synhallucinationer. Hörselhallucinationer består ofta av till exempel buller, att det ringer på dörren och att man hör musik.  

Hur behandlas symtomen? 

När det gäller hallucinationer bedömer man först möjligheterna till läkemedelsfri behandling och intensifiering av minnesmedicinering. Ibland behövs även psykiatrisk medicinering.  

Personer med minnessjukdomar är ofta känsliga för biverkningar av psykofarmaka. Medicinering kräver försiktighet och att man ser till att ge en lämplig dosering. 

Grundläggande information om minnessjukdomar

Undersökning av minnesstörningar  

I undersökningarna ingår 

  • kontroll och intervju hos läkare 
  • blodprov 
  • neuropsykologiska tester för att bedöma minne och andra kognitiva funktioner 
  • magnetkameraundersökning av hjärnan.  

Undersökningarna kan påbörjas inom primärvården. Den faktiska diagnosen ställs oftast vid en minnespoliklinik.  

Behandling av minnessjukdomar  

För de flesta minnessjukdomar finns symtomatiska läkemedel och delvis även läkemedel som gör att sjukdomsförloppet går långsammare.  

Personer med minnessjukdomar har rätt till rehabilitering. Det kan till exempel vara informationskurser och psykiskt stöd. Även närstående kan behöva ett betydande stöd.  

Minnesförbundet och de regionala minnesföreningarna erbjuder rådgivning och stöd.  

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av