Skip to main content

Vad tynger den unga och behöver hen hjälp?

Det är vanligt att man i ungdomsåren har starka känslor som växlar snabbt. Man kan känna sig helt utan hopp och snart må bra igen.

Den unga kan inte alltid beskriva sina känslor 

I puberteten ökar de interna och externa impulserna kraftigt. En ung person kan vara fylld med tankar och känslor som hen försöker lära sig strukturera till rationella helheter.

Det kan vara svårt för den unga att beskriva sina känslor och tankar. Hen kan sakna ord för känslor och kanske inte känner igen olika känslor i kroppen och sinnet.

Om den unga inte kan uttrycka sina bekymmer i ord kan känslorna yttra sig som fysiska symtom, såsom magont, huvudvärk eller diffusa smärtor som kan få den unga att kontakta hälso- och sjukvården. 

Förvirrat beteende

Unga är ofta otåliga, obalanserade, förvirrade och ombytliga.

Känslorna kan svalla inom en eller uttryckas utåt som känsloutbrott, lättretlighet, ur en vuxens synvinkel oförnuftiga beslut eller förvirring. Varje ung person hanterar sin utveckling på sitt eget sätt. 

Tillbakadragande och regelbrott

Ur en förälders synvinkel är det ofta smärtsamt om den unga drar sig tillbaka och slutar prata. Den unga kanske ger korta svar, är irriterad, himlar med ögonen och ber föräldern sluta ställa frågor.

Det är också vanligt att inte följa regler. Den unga kan till exempel låta bli att följa tider för hemkomst, komma hem berusad eller bete sig aggressivt. 

Det att den unga drar sig tillbaka från kontakt med föräldrarna och bryter mot regler tyder vanligtvis inte på särskilda problem. Det är bra för den närstående att i lugn och ro gå igenom de tankar och känslor som den ungas förändrade beteende väcker. 

Vad kan en närstående göra?  

Det är viktigt att visa att man finns där för den unga och att tillsammans fundera på hur man kan göra situationen lättare. Man kan också gå igenom tips och övningar i Psykportens egenvårdsprogram tillsammans med den unga.

Det är viktigt att skapa en dialog med den unga och respektera hens tankar och behov av eget utrymme. Om du märker att den unga drar sig tillbaka allt mera är det viktigt att ingripa och tålmodigt be att hen berättar om sina bekymmer.

Begränsa den ungas möjligheter att dra sig tillbaka, men undvik att skuldbelägga hen för situationen. Uttryck din oro lugnt och visa att du finns där för hen.  

När man skapar kontakt med en ung person är det bra att bland annat följa följande principer:  

 • Fråga hur hen mår och om eventuella bekymmer.  
 • Uttryck att du finns där för den unga, men undvik att föreläsa.  
 • Respektera den ungas åsikter och tankar, på samma sätt som du skulle respektera en annan vuxen.   
 • Skapa rutiner och regler i vardagen som gör det möjligt att prata tillsammans. Till exempel gemensamma måltider kan vara till hjälp.  
 • Berätta också själv om ditt liv och hur du mår. 
 • Försök hålla fast vid sådana gemensamma aktiviteter som ni tidigare gjort tillsammans. Ge också den unga tid att vara för sig själv.   
 • Berätta för den unga om Psykportens egenvårdsprogram för unga

När finns det skäl att söka professionell hjälp?  

Om den ungas illamående eller andra problem pågår länge (t.ex. mer än två veckor) och hjälpen du kan ge hemma inte räcker till, är det bra att diskutera med den unga om att söka hjälp och stöda hen i det. Också en plötslig svår händelse kan kräva stöd från en yrkesperson.

Det lönar sig att söka hjälp med låg tröskel om den unga inte börjar må bättre med hjälp av stöd från närstående eller Psykportens tips. Du behöver inte på förhand vara säker på den ungas behov av hjälp.

Tydliga tecken på behov av hjälp är till exempel 

 • ständigt illamående 
 • självdestruktiva tankar eller beteenden 
 • ständigt aggressivt beteende 
 • ständiga farliga risker eller regelbrott 
 • tillbakadragande från kompisar, skolan eller aktiviteter som tidigare intresserat 
 • svårigheter att sköta vardagliga ansvarsuppgifter hemma eller i skolan
 • svårigheter att sköta om sig själv eller sina uppgifter på ett åldersenligt sätt
 • klart avvikande och underligt prat
 • hallucinationer och vanföreställningar som stör den unga.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • peptalk från andra unga

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av