Skip to main content

Sociala medier och psykisk hälsa

Hur påverkar sociala medier psyket? Orsakar sociala medier ångest eller depression? Påverkar sociala medier koncentrationsförmågan negativt? Har sociala medier några fördelar för den psykiska hälsan?

Det finns bra saker med sociala medier. Det hjälper en att hitta likasinnade. Det hjälper en också att hålla kontakten med sina vänner. För många är sociala medier en fast del av livet. För vissa är det också en inkomstkälla.  

Det finns också nackdelar. Sociala medier kan lätt ta mycket tid. Det kan vara svårt att inte kolla telefonen tiotals gånger under dagen. Många kollar sociala medier när de blir uttråkade och flera gånger även i övrigt. Det kan vara svårt att släppa telefonen och fokusera på människor och saker runt omkring en. 

Orsakar sociala medier psykiska problem? 

Sociala medier är ett ganska nytt fenomen. Därför känner man ännu inte till dess effekter på det psykiska välbefinnandet särskilt väl. En omfattande användning av sociala medier är däremot kopplad till psykiska problem. 

Ju längre tid man spenderar på sociala medier varje dag, desto mer sannolikt är det att man lider av ångest eller depression. Sambandet mellan sociala medier och psykiska symtom verkar vara dubbelriktat: 

 • Sociala medier ökar och förvärrar psykiska symtom. 
 • Personer som lider av ångestsymtom och nedstämdhet använder sociala medier mer än andra unga. 

Kom ihåg

Sociala medier kan ha både positiva och negativa effekter på livet. Det är bra att observera hur sociala medier påverkar just dig. Fundera på hur du använder sociala medier och hur det påverkar ditt mående.

Hur kan sociala medier orsaka problem?

Det är möjligt att sociala medier ökar de psykiska svårigheterna eftersom de försämrar sömnen och ökar stillasittandet. Tillräcklig sömn och motion är viktigt för det psykiska välbefinnandet. 

Sociala medier gör också att man jämför sig mer med andra. Människor delar ofta bara en liten del av sina liv i sociala medier, och även det i polerad form. Det orsakar lätt jämförelser som kan ge känslor av underlägsenhet. 

Hur vet jag om sociala medier skadar mitt välbefinnande? 

Den bästa indikatorn är hur du mår. 

Du kan fundera över följande saker. Hur ofta under det senaste året har du...

 • ägnat mycket tid åt att tänka på sociala medier eller planerat att använda sociala medier? 
 • känt ett starkt behov av att använda sociala medier ännu mer? 
 • använt sociala medier för att glömma dina personliga problem? 
 • försökt minska användningen av sociala medier utan att lyckas? 
 • upplevt rastlöshet eller ångest om du har förhindrats från att använda sociala medier? 
 • använt sociala medier så mycket att det har haft en negativ inverkan på din skolgång, dina studier eller ditt arbete? 

Om dina svar oroar dig är det bra att överväga att använda sociala medier tillsammans med till exempel en förälder eller annan vuxen. De kan hjälpa dig och dina vänner att kontrollera användningen av sociala medier.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • peptalk från andra unga

Du kanske också är intresserad av