Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för psykiskt välbefinnande!

Söker du efter metoder att stödja ditt psykiska välbefinnande? Dethär programmet innehåller information om det psykiska välbefinnandet och de faktorer som påverkar det. Du får även lära dig att slappna av och får olika verktyg du kan utnyttja i din vardag.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Detta program är avsett för alla som är intresserade av välbefinnande. Det spelar ingen roll om du lider av en viss sjukdom eller inte. Egenvårdsprogrammet för psykiskt välbefinnande hjälper dig att lugna ner din kropp och ditt psyke.

Du kan använda programmet till exempel för att lindra symtom på stress och ångest samt samt för att öka din ork i vardagen.

Det lönar sig att bekanta sig i lugn och ro med programmet då känslorna av rastlöshet eller stressymtomen inte är för starka.

Du kan använda egenvårdsprogrammet för psykiskt välbefinnande

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om psykiskt välbefinnande och vad som påverkar det.

Du får till exempel lära dig hur dina tankar påverkar hur du mår och hur kropp och psyke påverkar varandra.

Du får sätt att stödja det psykiska välbefinnandet både i vardagen och i utmanande situationer. Du får även fundera över hur nöjd du är med ditt liv och dina värderingar.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

I denna del får du utvärdera dina handlingssätt och granska behovet av att göra förändringar. Du får öva på att känna igen dina känslor och värderingar.

Du lär dig sätt att slappna av och öka balansen i din vardag.

Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. Du lär dig problemlösning och nya sätt att förhålla dig till situationer. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får veta hur du kan må bättre i vardagen och får anvisningar för hur du kan gå vidare på egen hand.  

Du lär dig hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet.

Du får länkar till symtomtest som du kan använda för att kartlägga din situation.

Du får också länkar till andra nyttiga tjänster i Psykporten.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Övningarna är alltid tillgängliga när du har tid, och du kan komma åt materialet dygnet runt, var du än befinner dig. Titta på videofilmerna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig.