Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för avslappning och andning!

Känner du dig stressad, rastlös eller spänd? Är det svårt för dig att njuta av saker? Söker du efter metoder att stödja ditt psykiska välbefinnande? Lär känna dig själv bättre, lär dig avslappning och hitta dina resurser för vardagen.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Detta program är avsett för alla som är intresserade av välbefinnande. Avslappnings- och andningsprogrammet hjälper dig att lugna din kropp och ditt sinne. 

I det här programmet har vi samlat alla avslappnings- och andningsövningar i Psykporten.fi. I programmet lär du dig övningar som du kan använda i din vardag. Samtidigt funderar du på vad du kan ändra i ditt liv för att göra avkoppling till en del av din livsstil.

Den bästa tiden att bekanta sig med programmet är när känslorna av rastlöshet eller stressymptomen inte är för starka.

Du kan använda egenvårdsprogrammet 

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om psykiskt välbefinnande och hur du kan förbättra ditt välbefinnande genom avslappning och andning.

Du lär dig hur kroppen och sinnet samverkar. Du kommer att granska din vardag och hur stressig den är.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på din situation.

Genom övningar utmanar du dina tankemönster och lär dig att slappna av både kroppen och sinnet.

Övningarna varierar i längd och innehåll. Du kan utforska dem i vilken ordning du vill eller välja de som passar dig bäst.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen tar du sikte på framtiden.

Du får veta hur du kan skapa mer välmående i vardagen och anvisningar för fortsättningen.

Du hittar också länkar till användbara tjänster och annat innehåll på Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Egenvårdsprogrammen

  • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva  
  • består av tre delar  
  • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen   

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst 

Programmet är tillgängligt alltid när du har tid, dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet. 

I sin helhet eller i delar 

Det tar totalt flera timmar att gå igenom programmet. Det är dock inte nödvändigt att gå igenom hela programmet på en gång. Du kan också välja att fokusera på de delar som du tycker är mest intressanta och lämpade för din situation.  

Du kan få till stånd en förändring 

Du håller på att starta ett program som ger stöd och verktyg för din situation. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Programmet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.