Skip to main content

Psykotisk sjukdom i arbetslivet och studierna

Tags: Psykos

En psykotisk sjukdom förhindrar inte arbete eller studier i sig. Sjukdomens effekter på arbets- och studieförmågan är individuella. Det är viktigt att du identifierar de faktorer som påverkar din förmåga att arbeta och studera. Om du inte kan studera eller arbeta heltid finns det andra alternativ. 

Den här sidan har fått ett märke för lättläst text, vilket är ett intyg på att texten är lättläst.

Behöver jag berätta för min arbetsgivare om min psykos? 

Du behöver inte berätta för din arbetsgivare om din psykos. Du får själv bestämma om du vill berätta för andra om din hälsa.  

Om du är sjukledig får din arbetsgivare ditt sjukintyg. I det kan arbetsgivaren se uppgiften om orsaken till din sjukledighet, det vill säga din diagnos. 

I bästa fall kan arbetsgivaren stödja din ork på jobbet. Arbetsgivaren kan diskutera med dig om hur det är lättast för dig att återvända till jobbet. 

Arbetsgivaren har inte rätt att säga upp eller diskriminera dig på grund av en psykotisk sjukdom.  

Mina arbets- eller studiekamrater vill veta var jag har varit. Vad ska jag svara? 

Du kan berätta så mycket du vill. Du behöver inte förklara din frånvaro. 

Du kan välja det bästa sättet att berätta om varför du varit frånvarande. Du kan till exempel säga: "Jag var sjuk för att belastningen blev för stor. Jag hade en svår livssituation."  

Du får också säga att du inte vill gå in på det. Därefter kan du berätta hur det känns för dig att återvända till jobbet eller studierna. Du kan också fråga vad som har hänt på arbetsplatsen eller i studierna på sistone. 

Människor frågar ofta: "Vad jobbar du med?" Vad skulle jag kunna svara på det? Jag arbetar eller studerar ju inte just nu. 

Du har rätt att berätta om din situation precis så mycket du vill.  

Du kan till exempel säga: "Jag är sjukledig. Jag jobbar inte just nu. Jag går på rehabilitering." 

Du kan också berätta om dina möjliga planer, till exempel: "Jag letar efter ett lämpligt jobb. Jag funderar på vilken bransch jag borde välja."

Du kan också säga: "Jag koncentrerar mig nu på min egen hälsa." 

Du behöver inte förklara mer än vad som känns bra för dig. Du kan fråga om den andra personens nyheter eller berätta om någonting annat i ditt liv. 

Vad händer om jag går på en anställningsintervju och man frågar varför jag inte har jobbat hela tiden? Vad ska jag svara? 

Arbetsgivare är vanligtvis intresserade av din tidigare erfarenhet. De är oftast inte intresserade varför du inte haft ett jobb hela tiden. 

Om arbetsgivaren frågar varför du inte har jobbat kan du berätta så mycket du vill. Du är inte skyldig att berätta om din sjukdom. Många människor har pauser i arbetslivet, och orsakerna till dem behöver inte förklaras separat. 

Ibland ställer intervjuaren på en anställningsintervju frågor om vad du har lärt dig om livets utmaningar. Du kan säga att när du klarat utmaningar, har du blivit starkare och fått lärdomar som är till nytta i arbetslivet. 

 

Tags: Psykos

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av