Skip to main content

Information om skadeverkningar av alkohol

Alkohol är ett lagligt rusmedel som dämpar centrala nervsystemet. Alkohol orsakar skadeverkningar redan innan ett beroende uppstår.

Riskgränser för alkoholkonsumtion 

Riskgränser har fastställts för alkoholkonsumtion. 

 • För kvinnor är riskgränserna för alkoholkonsumtion 16 portioner per vecka och 5 portioner per dag. 
 • För män är riskgränserna för alkoholkonsumtion 24 portioner per vecka och 7 portioner per dag. 

Alkoholkonsumtion innebär stora risker om 

 • personen som använder alkohol har en underliggande sjukdom eller medicinering 
 • en gravid kvinna använder alkohol 
 • alkohol används av en ung person eller en person över 65 år 
 • användningen är kraftig och långvarig och engångsmängderna är stora 

Ju yngre man är när man börjar experimentera med alkohol, desto mer sannolikt är det att man använder mer alkohol i vuxen ålder. Även små mängder alkohol utgör en hälsorisk för barn och unga. 

Effekter av alkoholkonsumtion 

Alkohol som konsumeras i små mängder höjer humöret och minskar hämningar. 

När det konsumeras i större mängder orsakar alkohol en rejäl berusning. Det leder till exempel till 

 • klumpighet 
 • sluddrigt tal 
 • lägre vaksamhet och långsammare reaktionsförmåga 
 • sämre omdömesförmåga  
 • illamående 

När det används under längre perioder eller i stora engångsdoser har alkohol många negativa effekter på kroppen. 

Långvarig alkoholkonsumtion, vilket inkluderar att konsumera stora mängder på en gång, leder ofta till skador på hjärnan. Det kan orsaka demensliknande symtom.  

Alkoholkonsumtion är starkt kopplad till olycksfall, trafikolyckor och våldsbrott.  

Alkohol kan också användas som självmedicinering för många psykiska problem. En deprimerad person kan till exempel försöka bedöva de negativa känslorna med alkohol. Alkoholkonsumtion kan däremot försämra sinnesstämningen och upprätthålla depressionen. Många kan ha svårt att koppla ihop sina ökade känslor av nedstämdhet, ångest och irritation med alkoholkonsumtion. 

Överdriven alkoholkonsumtion kan också upprätthålla och utlösa psykiska problem, särskilt depression och psykotiska symtom.  

Symtom på överdriven alkoholkonsumtion 

Överdriven alkoholkonsumtion kan orsaka 

 • rastlöshet 
 • spändhet och panik 
 • sömnproblem 
 • nedstämdhet 
 • i värsta fall psykotiska symtom, såsom orealistiska tankar, tankar på förföljelse eller visuella hallucinationer 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av