Ahdistuneisuus tai levottomuus

Avainsanat: huolestuneisuus, murehtiminen, pelko, jännittyneisyys

 • Ahdistus ilmenee esimerkiksi huolestuneisuutena, sisäisenä levottomuuden tunteena, jännittyneisyytenä, puristuksena rinnassa ja pulssin kiihtymisenä.
 • Ahdistuneisuuden tunne johtuu elimistön kiihtymystilasta. Tunteen tarkoituksena on viestiä ihmiselle mahdollisesta vaarasta ja pitää henkilö toimintavalmiudessa.
 • Tilanteeseen nähden kohtuuttoman voimakas ja hallitsematon ahdistus on keskeinen ahdistuneisuushäiriöiden oire. Ahdistuneisuus on yleinen oire myös lähes kaikissa muissa mielenterveyden häiriöissä.

Lue lisää

Miltä ahdistus tuntuu?

 • Ahdistus voi ilmetä esimerkiksi epämääräisenä jännittyneisyytenä, huolestuneisuutena, epämiellyttävänä odotuksen tunteena ja erilaisina pelkoina tulevaisuudesta.
 • Ahdistukseen liittyy paljon kehollisia oireita, kuten sydämentykytystä, palan tunnetta kurkussa, suun kuivumista, hikoilua, vapinaa, hengenahdistusta ja huimausta. Voimakkaat keholliset oireet voivat saada henkilön epäilemään fyysistä sairautta.
 • Ahdistus muistuttaa pelkoa, mutta sillä ei usein ole selkeää ulkoista kohdetta.

Onko ahdistuksen tunteesta hyötyä?

 • Ahdistuksen tunne on luonnollinen ja normaali osa elämää. Ahdistusta esiintyy ajoittain kaikilla ihmisillä.
 • Ahdistus varoittaa ihmistä epämiellyttävistä ja uhkaavista tilanteista sekä pitää henkilön toimintavalmiudessa. Näin ahdistus auttaa välttämään vaarallisia tilanteita ja tarvittaessa ohjaa toimimaan näissä tilanteissa ripeästi ja tehokkaasti.

Milloin on kyse ahdistuneisuushäiriöstä?

 • Ahdistuneisuushäiriöstä voidaan puhua, jos ahdistus ei enää ohjaakaan toimintaa kohti parempia ratkaisuja, vaan haittaa päivittäistä elämää. Tällöin ahdistus aiheuttaa liiallista tuskaa ja kuluttaa turhaan ihmisen voimavaroja.
 • Ahdistuksen tunne on ahdistuneisuushäiriöissä ikään kuin ”jäänyt päälle”, eikä enää liity ulkoisiin olosuhteisiin tai on niihin nähden kohtuutonta.
 • Ahdistuneisuushäiriöihin liittyy yleensä tiettyjen ahdistusta aiheuttavien tilanteiden välttelyä.
 • Ahdistuneisuushäiriöitä ovat esimerkiksi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö ja erilaiset yksittäiset pelot (fobiat). Ahdistuneisuushäiriöitä voidaan hoitaa.

Itsearviointi

Ahdistuneisuuskysely (GAD-7)

Lisää tietoa verkossa

Ahdistuneisuus (Terveyskirjasto)

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (Terveyskirjasto)

Omahoito

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Ahdistuksen omahoito

Paniikin omahoito

Työkaluja mielen hyvinvointiin

Kirjallisuutta

 • Stenberg, J., Service, H., Saiho, S., Pihlaja, S., Koivisto, E., Holi, M. & Joffe, G. (2015). Irti murehtimisesta.
 • Bourne, E.J. (1999). Vapaaksi ahdistuksesta -Työkirja, paniikista ja peloista kärsiville.
 • Hayes, S. C. & Smith, S. (2008). Vapaudu mielesi vallasta ja ala elää.
 • Marks, I. (2007). Pelko – osa elämää.
 • Pietikäinen, A. (2009). Joustava Mieli - vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta.
​​​​