Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. MISTÄ ON KYSE?

Mistä on kyse, kun seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin?

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä. Seksuaalisuus ilmenee eri tavoin kaikessa, mitä ihminen on, miten hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja mitä hän tekee. Seksuaalisuus tarkoittaa siis paljon muutakin kuin vain seksiä ja yhdyntää.

Seksuaalinen kiinnostus on yksi seksuaalisuuden osa-alueista. Seksuaalista kiinnostusta voi tuntea eri-ikäisiä ja eri sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan. Osa ihmisistä kokee seksuaalista kiinnostusta tiettyjä asioita tai esineitä kohtaan.

Muista

Lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot eivät kuulu seksuaalisen ilmaisuvapauden piiriin. Ne ovat rikoksia, ja niistä seuraa rangaistus.

Seksuaalinen kiinnostus lapsiin

Seksuaalisen kiinnostuksen kohdentuminen lapsiin voi tarkoittaa lasten ajattelemista seksuaalisessa mielessä, lapsiin liittyviä seksuaalifantasioita tai seksuaalista kiihottumista lapsista. 

Ajatukset ja teot eivät ole sama asia

Seksuaalinen kiinnostus lapsiin on eri asia kuin seksuaalisen kiinnostuksen toteuttaminen tekoina. On siis eri asia tiedostaa, että on seksuaalisesti kiinnostunut lapsista, kuin esimerkiksi katsella internetissä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa kuvamateriaalia tai chattailla seksuaalissävytteisiä asioita lapsen kanssa.

Henkilöt, joilla on seksuaalisia fantasioita lapsia kohtaan, eivät välttämättä koskaan toteuta fantasioitaan. Tällöin taustalla on ymmärrys seksuaalisten tekojen haitallisuudesta lapselle.

Miten yleistä seksuaalinen kiinnostus lapsiin on?

Seksuaalista kiinnostusta lapsiin kokevia henkilöitä on arviolta 1–5 prosenttia aikuisväestöstä. Todellista lukumäärää on kuitenkin vaikea arvioida. Tutkimuksen tekeminen ja tätä kautta tarkkojen tilastotietojen kerääminen on aiheen arkaluontoisuuden takia vaikeaa.

Suurin osa heistä on miehiä. Lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta voi kuitenkin kokea kuka vain sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

Miten ihmiset suhtautuvat kiinnostukseensa?

Ihmiset ovat erilaisia siinä, minkälaisia tuntemuksia oma lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus voi aiheuttaa. Useimmat kokevat sen ahdistavana ja haluaisivat toimia vastuullisesti ja oikein.