Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Vad handlar det om när det sexuella intresset riktas mot barn?

Sexualiteten är en väsentlig del av den mänskliga naturen. Sexualiteten yttrar sig på olika sätt i allt som en person är, hur hen interagerar med andra och vad hen gör. Sexualitet betyder alltså mycket mer än bara sex och samlag.

Sexuellt intresse är en del av sexualiteten. Man kan känna sexuellt intresse för människor i olika åldrar och av olika kön. Vissa människor känner sexuellt intresse för vissa saker eller föremål.

Kom ihåg

Sexuella handlingar som riktar sig mot barn omfattas inte av rätten att uttrycka sin sexualitet. De är brott och de leder till straff.

Sexuellt intresse för barn

Sexuellt intresse som riktas mot barn kan innebära att man tänker på barn i sexuell mening, sexuella fantasier riktade mot barn eller sexuell upphetsning av barn. 

Tankar och handlingar är inte samma sak

Sexuellt intresse för barn är inte samma sak som att förverkliga det sexuella intresset i form av handlingar. Det är alltså en annan sak att vara medveten om att man är sexuellt intresserad av barn, än att till exempel titta på bilder av sexuellt utnyttjande av barn på webben eller skicka sexuellt laddade meddelanden åt ett barn.

Människor som har sexuella fantasier om barn kanske aldrig lever ut sina fantasier. Då har man en underliggande förståelse av skadligheten av sexuella handlingar för barnet.

Hur vanligt är sexuellt intresse för barn?

Det uppskattas att 1–5 procent av den vuxna befolkningen upplever sexuellt intresse riktat mot barn. Det är dock svårt att uppskatta det faktiska antalet. På grund av ämnets känslighet är det svårt att utföra forskning och därmed samla in exakta statistiska data.

De flesta av dem är män. Sexuellt intresse för barn kan dock upplevas av vem som helst, oavsett kön eller sexuell läggning.

Hur förhåller sig dessa människor till sitt intresse?

Människor är olika i fråga om hurdana känslor deras sexuella intresse för barn kan orsaka. De flesta tycker att det är ångestfyllt och vill agera ansvarsfullt och rätt.