Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

10. Vahvista rohkeaa käytöstä

Huomio on erittäin tehokas tapa vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen.

Lapsen ahdistunut käytös kiinnittää helposti vanhemman huomion. Rohkea käytös voi taas helposti jäädä huomaamatta. On ymmärrettävää, että näin käy. Vanhemman kannattaa tietoisesti harjoitella hyvän huomaamista. 

Vahvista toivottua käytöstä 

Huomioi ja kehu – etenkin yrittämisestä 

Säännöllinen kehuminen ja kiitoksen antaminen ovat vaikuttavia tapoja vahvistaa toivottua käytöstä. Erityisen hyvin toimivat selkeät ja konkreettiset kehut: 

"Todella hienoa, kun pystyit olemaan tänään kotona yksin, kun kävin kaupassa. Tiedän, että se on sinulle jännittävää. Olen todella ylpeä, että uskalsit kohdata pelkosi." 

Palkitse 

Palkitseminen on eri asia kuin lahjonta. Lahjomalla yrität saada jotakuta tekemään jotain hyväksesi. Palkitseminen on tunnustus siitä, että lapsi yritti saavuttaa jotain itsensä hyväksi. 

Palkitseminen ei edellytä rahankäyttöä. Palkinto tulee suhteuttaa tavoitteeseen eli palkintoja tulee olla erikokoisia. Neuvotelkaa sopivista palkinnoista yhdessä, jotta ne ovat lapselle motivoivia ja mieluisia. 

Palkinnon on tärkeää olla sellainen, jonka vanhempi voi myös jättää antamatta. Se on bonus – ei siis jotain, minkä lapsi saa joka tapauksessa. 

Luo harjoittelumahdollisuuksia 

Millaiset tilanteet arjessa olisivat otollisia paikkoja kannustaa lasta harjoittelemaan pelkojen kohtaamista tai ahdistuksen sietämistä? Luo tietoisesti tilanteita, joissa lapsi joutuu menemään epämukavuusalueelleen sopivassa määrin.  

Nämä hetket ovat tilaisuus kannustaa lasta ja vahvistaa toivottua käytöstä. Ehkä voisit samalla haastaa jotain omaa pelkoasi? 

Näytä mallia 

Mallista oppiminen on luonteva ja tärkeä osa lapsen kehitystä. Sitä tapahtuu jatkuvasti arjen tilanteissa. 

Voit opettaa lapselle myönteistä käytöstä ja vahvistaa sitä. Kun näytät mallia rohkeasta käytöksestä ja kehut lasta hänen käyttäytyessään rohkeasti, toimii lapsi todennäköisesti samoin uudelleen. 

Näin voit havaita, että pystyt vaikuttamaan lapsesi käytökseen. 

Harjoitus: Vahvista rohkeaa käytöstä

Tavoite 

Vahvistat lapsesi uskoa siihen, että hän pystyy kesyttämään ahdistuksen. 

Ohje 

Lue ajatuksella läpi yllä kuvatut tavat, joilla voi vahvistaa toivottua käytöstä. Onko jokin osa-alue sellainen, johon voisit erityisesti panostaa seuraavan viikon aikana? 

Tee alta siihen liittyviä harjoituksia. 

1. Huomioi ja kehu  

Kiinnitä seuraavan viikon aikana erityistä huomiota hetkiin, joissa lapsesi kohtaa ahdistusta herättäviä tilanteita. 

Kiinnitä tietoisesti huomiota siihen, että kannustat ja kiität lasta yrittämisestä. Kerro täsmällisesti, mistä olet ylpeä lapsesi toiminnassa. Muista antaa lapsellesi positiivista palautetta aina, kun hän yrittää kohdata pelkoaan. 

2. Palkitse  

Valitkaa yhdessä lapsen kanssa ahdistuksen voittamiseen liittyvä tavoite, jonka saavuttamisesta lapsi saa palkinnon. Pilkkokaa tavoite tarpeen mukaan pienempiin askelmiin. 

Kannusta lasta tavoitteen eteen työskentelyssä. Juhlistakaa yhdessä tavoitteen saavuttamista ja palkinnon antoa. 

3. Luo harjoitusmahdollisuuksia 

Mieti, missä tilanteessa voisit tukea lastasi ahdistuksen kanssa työskentelyssä seuraavan viikon aikana. 

Harjoitteletteko vaikka julkisilla kulkuvälineillä liikkumista yhdessä? Tai voisiko vieraille ihmisille puhumista harjoitella kahvilassa siten, että lapsi tilaa itse haluamansa ruoan?  

Suunnitelkaa ja toteuttakaa tilanne, jossa lapsi saa harjoitella ahdistusta tuottavaa asiaa. Kannusta lasta yrityksestä ja kiitä rohkeudesta. 

4. Näytä mallia 

Onko sinulla jotain omaa pelkoa, jota voisit haastaa? Kerro lapselle, että aikuisetkin voivat pelätä asioita. Näytä mallia, miten harjoittelet asian kohtaamista. Näin lapsi oppii toimintatapoja ahdistuksen ja pelon voittamiseen.