Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Ahdistavien tilanteiden kartoitus

Tilanteiden kartoittamisen avulla opitte tunnistamaan, missä tilanteissa ahdistuksen kanssa pärjäämistä kannattaa harjoitella. Samalla voi myös arvioida, mistä tilanteesta harjoittelu kannattaa aloittaa.

On tärkeää pysähtyä pohtimaan, mitkä tilanteet aiheuttavat lapsessasi ahdistusta. Näin opitte tunnistamaan ahdistusta synnyttäviä tekijöitä. Lisäksi selviää, esiintyykö lapsella välttelyä tai turvakäyttäytymistä. 

  • Välttäminen voi ilmetä monin tavoin. Lapsi saattaa jäädä kokonaan pois tai poistua tilanteesta ennenaikaisesti. Hän saattaa myös ilmoittaa jonkin oikean tai keksityn syyn sille, että ei voi olla tilanteessa. 
  • Moni pelosta kärsivä lapsi kontrolloi ahdistuneisuuttaan turvakäyttäytymisellä. Lapsi saattaa esimerkiksi uskaltaa jännittäviin tilanteisiin vain vanhemman tai ystävän kanssa. Hän voi piiloutua hiusten tai hupun alle. 

Pärjäämisen kokemukset ovat tärkeitä

Välttäminen ja turvakäyttäytyminen estävät lasta saamasta kokemuksia siitä, että hän pärjää tilanteissa. Ilman näitä kokemuksia lapsen pelko pysyy yllä eivätkä taidot pääse kehittymään. Välttämistä ja turvakäyttäytymistä opetellaan vähentämään asteittain harjoituksessa 6. Pelkojen kohtaaminen.

Miten arvioida lapsen ahdistusta?

Lapsi saattaa kokea useita tilanteita hankalina. Oleellista on miettiä  

  • kuinka voimakasta ahdistusta lapsessasi herää tietyissä tilanteissa  
  • kokeeko lapsesi jonkin tilanteen niin hankalana, että välttää siihen menemistä tai turvautuu turvakäyttäytymiseen. 

Vaikka lapsella ei olisi välttämis- tai turvakäyttäytymistä, kannattaa ahdistuneisuuden kanssa pärjäämistä harjoitella, jos lapsen olo on kovin tukala tai hän jännittää tulevaa tilannetta paljon ennakkoon. 

Harjoitus: Ahdistavien tilanteiden tunnistaminen

Tavoite 

Opitte tunnistamaan, mitkä tilanteet lapsesi kokee hankalina tai ahdistavina. Samalla selvitätte, esiintyykö niissä välttämistä tai turvakäyttäytymistä. 

Ohje 

Rastittakaa alla olevasta listasta ne tilanteet, joissa lasta jännittää. Voitte käyttää 1. Tunnemittari-harjoitusta arvioidaksenne, kuinka ahdistunut lapsesi olo on missäkin tilanteessa.  

0 = ei lainkaan ahdistusta, 10 = erittäin voimakasta ahdistusta 

Keskustelkaa myös, välttääkö lapsesi tilannetta ja minkälaiseen turvakäyttäytymiseen hän kyseisessä tilanteessa mahdollisesti turvautuu. 

Loading ...
Loading ...