Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

6. Huoliajatusten muokkaaminen

Kun tiedät, mitä lapsesi ahdistuessaan pelkää, on seuraava askel ottaa huoliajatukset lähempään tarkasteluun. On hyödyllistä tunnistaa, miten uhkia yliarvioiva ajattelu liittyy murehtimiseen, sekä harjoitella ajattelemaan realistisemmin.

Tutkikaa, onko ajatus helpottava vai haittaako se pelon kesyttämistä.  Voitte kuvitella olevanne salapoliiseja tai oikeuden tuomareita, jotka keräävät ja punnitsevat todistusaineistoa.  

Muista

Voimakas ahdistus saa ajatukset keskittymään uhkiin. Silloin helpottavien näkökulmien keksiminen voi olla lapselle hyvin hankalaa. Ajatusten muokkaamisen harjoittelu kannattaa aloittaa silloin, kun lapsi ei ole voimakkaan ahdistunut.  

Harjoituksessa tunnistettuja vaihtoehtoisia ajatuksia voi opetella palauttamaan mieleen myöhemmin, kun lapsi kohtaa ahdistusta herättävän tilanteen seuraavan kerran. 

Harjoitus: Todistusaineisto huoliajatuksen puolesta ja sitä vastaan

Tavoite 

Lapsi löytää uusia tapoja suhtautua ahdistaviin tilanteisiin ja ajatuksiin. 

Ohje 

Kun lapsen huoliajatus on tunnistettu, pohtikaa yhdessä, löytyykö huoliajatuksen totuudenmukaisuudesta todistusaineistoa. Etsikää todistusaineistoa huoliajatuksen puolesta ja sitä vastaan. 

Keskustelkaa huomioistanne. Kannusta lasta ja ideoi yhdessä hänen kanssaan, mutta anna hänen tehdä johtopäätökset itse.  

Huomaa: Tarkoitus ei ole vakuutella lapselle hänen huolensa olevan turha vaan saada hänet huomaamaan, ettei ahdistava ajatus ole ainoa vaihtoehto. Samalla lapsi oppii ajatusten tarkastelun prosessin. Lapsi voi edelleen uskoa pahan tapahtuman olevan mahdollinen, mutta jos hän pystyy näkemään sille vaihtoehtoja, on tehtävä ajanut asiansa. 

Kun lapsen huoliajatus on tunnistettu, pohtikaa seuraavia asioita: 

Mikä puhuu huoleni puolesta? 

Apukysymyksiä: 

 • Miksi uskot, että pelkäämäsi asia tapahtuu? 
 • Onko näin tapahtunut sinulle aiemmin? 
 • Kuinka monta kertaa olet ollut aiemmin samassa tilanteessa? Mitä silloin tapahtui? 
 • Oletko nähnyt kuvittelemasi asian tapahtuvan jollekulle toiselle? 
 • Mitkä ovat faktat siitä, kuinka usein näin tapahtuu? 
 • Kuinka todennäköistä on, että ajatuksesi toteutuu? 
Loading ...
Vaihtoehtoisten ajatusten keksiminen 

Apukysymyksiä: 

 • Mitä muuta voisi tapahtua? 
 • Mikä on parasta, mitä voisi tapahtua? Ahdistuneet lapset keksivät usein vaihtoehtoisia katastrofeja, joten on tärkeää kannustaa pohtimaan, mitä neutraalia tai mukavaa voisi tapahtua. 
 • Mitä joku toinen ajattelisi samassa tilanteessa? Mitä jollekin toiselle kävisi samassa tilanteessa? Tapahtuisiko hänellekin pelkäämäsi asia? 
 • Kun huoli liittyy toisen ihmisen ajatuksiin tai tekoihin, voit kysyä: Onko toisen ihmisen reaktioille muita selityksiä? Mistä tiedät, mitä toinen ihminen ajattelee? Mitä muuta hän voisi ajatella? Entä jos roolinne vaihdettaisiin toisinpäin? 
Loading ...
Seurausten arvioiminen 
 • Jos pahin mahdollinen tapahtuisi, kuinka pahaa se todellisuudessa olisi? 
 • Miten selviäisit siitä?
 • Miten muut ihmiset ovat selvinneet samasta tilanteesta? 
 • Mitä ajattelisit, jos näin kävisi jollekin toiselle? 
Loading ...
Todennäköisen lopputuloksen valitseminen 

Mikä on todennäköisin lopputulema, jos koko todistusaineisto huomioidaan? Jos ajattelet sitä kyseisessä tilanteessa, kuinka paljon sinua huolestuttaisi (asteikolla 1–10)? 

Loading ...

Apua todisteiden etsimiseen 

Lapsi ei välttämättä osaa sanoa, onko pelko realistinen vai ei. Jos lapsella ei ole kokemusta tilanteesta, voi todisteiden keksiminen olla hankalaa. 

Tällöin voitte ideoida erilaisia kokeita, joiden avulla lapsi saa kerättyä todistusaineistoa. 

Huomioi

Erityisesti sosiaalisessa ahdistuksessa on tyypillistä, että lapsen huomio kiinnittyy vahvasti itseen ja oman toiminnan miettimiseen. Tällöin lapselta jää helposti huomaamatta, mitä hänen ympärillään oikeasti tapahtuu. Näin hän saattaa uskoa tilanteiden menneen hänen osaltaan huonommin kuin ne todellisuudessa menivät.  

Nämä lapset hyötyvät usein erityisen paljon siitä, että he oppivat  

 • suuntaamaan huomiota pois itsestään 
 • tutkimaan, vastaako todellisuus oikeasti heidän kielteisiä uskomuksiaan. 

Harjoitus: Koe todistusaineiston keräämiseen

Tavoite 

Autat lasta etsimään todisteita, joiden pohjalta voitte arvioida huoliajatusta. 

Ohje 

Ideoikaa yhdessä lapsen kanssa koe, jonka avulla lapsi saa kerättyä todistusaineistoa, jonka pohjalta hän voi arvioida huoliajatuksensa totuudenmukaisuutta. 

Käyttäkää seuraavia kohtia apuna, kun suunnittelette koetta. 

Loading ...