Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Vanhemman muistilista

Olet opetellut monia keinoja lapsesi oireiden vähentämiseksi. On kuitenkin hyvä muistaa, että tärkeintä lapsellesi on sinun läsnäolosi. Merkityksellistä keinojen taustalla on sinun ja lapsesi välinen hyvä suhde.

Näillä vanhemmuuden taidoilla voit tukea positiivista ilmapiiriä ja vuorovaikutusta. Kun suhtautumistapasi on kannustava ja myötäelävä, on myös uusien taitojen oppiminen ja käyttäminen helpompaa. 

Ole kärsivällinen ja myötätuntoinen 

Lapsesi ei ole tahallaan hankala tai uhmakas. Hänellä on haaste, pulma tai ongelma, jossa sinä voit vanhempana auttaa ja tukea. 

Älä odota nopeita muutoksia. Rohkaise lastasi yrittämään. Rohkaise uusien taitojen käyttöön, ja tue arjen harjoittelussa. 

Toimi esimerkkinä 

Lapsen oireilu nostattaa monenlaisia tunteita. Opettele käyttämään omista vaikeista tunnetiloistasi selviämiseen samoja keinoja kuin lapsesikin. Voit toimia esimerkkinä, ja rohkaista lastasi käyttämään opittuja taitoja arjessa. 

Osoita omalla toiminnallasi, miten vaikeita tilanteita lähestytään ja miten niistä selvitään. 

Pyri eläytymään lapsesi asemaan  

Pyri eläytymään lapsesi kokemusten, ajatusten ja tunteiden äärelle, vaikka se voi ristiriitatilanteissa olla vaikeaa.  

Kun asetut tarkastelemaan tilanteita omasta ja toisen näkökulmasta, paranee kykysi ymmärtää lastasi. Näin voit löytää toimivampia keinoja ristiriitatilanteiden helpottamiseen.  

Huomaa hyvä lapsessasi ja kerro se hänelle 

Osoita, että välität. Palkitse ja kehu yrittämisestä. Huomioi, kun hän käyttää uusia taitojaan sekä pyrkii kohtaamaan ja voittamaan haasteitaan. 

Pidä huolta omasta jaksamisestasi 

Muista, että sinun jaksamisesi ja hyvinvointisi on ensiarvoisen tärkeää, jotta pystyt olemaan lastasi varten.