Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten lasten ahdistus ilmenee?

Erilaiset lievät pelot ja ohimenevä ahdistuneisuus ovat lapsilla tavallisia. Ne voivat kuulua lapsen normaaliin kehitykseen. Jos pelko tai ahdistus on voimakasta, se voi alkaa rajoittaa lapsen elämää ja aiheuttaa haittaa.

Ikätyypilliset pelot 

Lapsuuteen kuuluu kausia, jolloin esiintyy ikätyypillisiä pelkoja ja ahdistusta. 

Tavallisia ovat 

 • taaperoiässä eroahdistus 
 • leikki-iässä luonnonilmiöihin ja eläimiin liittyvät pelot 
 • kouluikää lähestyttäessä vahingoittumiseen ja kuolemaan sekä mielikuvitusolentoihin ja pimeään liittyvät pelot. 

Aina ahdistus ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä. Liiallinen murehtiminen ja jännittäminen voivat rajoittaa elämää.  

Minkälaisia oireita lapsella voi olla? 

Ahdistuksentunne ja siihen liittyvät oireet ovat lapsilla samanlaisia kuin aikuisilla. Lapsi ei kuitenkaan aina ilmaise ahdistusta aikuisen tavoin. 

On tavallista, että lapsen ahdistus näkyy ulospäin esimerkiksi levottomuutena, vetäytymisenä, raivoamisena tai uhmakkuutena. Se voi näkyä myös fyysisinä oireina, kuten vatsakipuina tai päänsärkyinä. 

Lapsen ahdistuksen tunnistamisen kannalta on keskeistä kiinnittää huomiota siihen, ovatko tietynlaiset tilanteet lapselle toistuvasti hankalia. Sen jälkeen voi selvittää, onko näissä tilanteissa jotain sellaista, mikä pelottaa tai huolestuttaa lasta. 

Ahdistuksen oireita

Fyysiset oireet 

 • hengenahdistus 
 • huimaus 
 • epätodellinen olo 
 • sydämentykytys 
 • vapina 
 • hikoilu 
 • lihasjännitys 
 • suun kuivuminen 
 • nielemisvaikeus 
 • näön sumeneminen 
 • oksettava olo 

Ajatteluun liittyvät oireet 

 • uhkien yliarvioiminen 
 • huomion suuntautuminen pelottaviin asioihin 
 • oman selviytymiskyvyn aliarvioiminen 
 • epäonnistumisen odottaminen ja sen seurausten paisuttelu 
 • keskittymisvaikeudet 

Toimintaan liittyvät oireet  

 • ahdistusta herättävien tilanteiden ja asioiden välttäminen 
 • turvakäyttäytymiseen tukeutuminen 
 • ikätasoisen toiminnan hankaloituminen esimerkiksi koulussa, harrastuksissa tai kaverisuhteissa 

Ahdistus voi vaihdella iän myötä 

Lapsen ahdistus voi eri ikäkausina näkyä eri tavoin. Ahdistuneisuuden ilmenemistapa ja pelkojen kohteet voivat vaihdella. Ne myös usein muuttuvat lapsen kasvaessa. 

Lapsuudessa korostuvat useimmiten fyysiset ja konkreettiset uhat sekä turvallisuuteen tai turvattomuuteen liittyvät asiat. Nuoruusiässä ilmenee enemmän sosiaalisten tilanteiden pelkoa.