Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mikä on ahdistuneisuushäiriö?

Jos lapsen kokema ahdistus muuttuu kohtuuttoman voimakkaaksi, hallitsemattomaksi tai pitkäaikaiseksi sekä alkaa rajoittaa päivittäistä elämää, voi kyseessä olla ahdistuneisuushäiriö.

Ahdistus ja pelot ovat lapsilla hyvin yleisiä. Osa niistä ei aiheuta paljoa haittaa ja poistuu itsestään.  

Kaikille pelokkaille lapsille ei kehity ahdistuneisuushäiriötä. Ahdistuneisuushäiriöt ovat kuitenkin lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyden häiriöitä. Noin 10 % lapsista kärsii ahdistuneisuushäiriöistä nuoruusikään mennessä. 

Lasten ahdistuneisuushäiriöt 

Alla on kuvattu erilaisten lapsilla esiintyvien ahdistuneisuushäiriöiden piirteitä. Lapsen ahdistuksessa voi olla piirteitä useammasta eri ahdistuneisuushäiriöstä. Pelon kohteet voivat myös vaihdella lapsen kasvaessa. 

Täysin samanlaisia pelkoja ja huolia esiintyy myös lapsilla, joilla ei ole ahdistuneisuushäiriötä. Monilla lapsilla pelot ovat ohimeneviä tai sen verran lieviä, etteivät ne merkittävästi haittaa arkea. 

Ahdistuneisuushäiriön diagnoosin tekee lääkäri. Tämän omahoidon harjoituksista voi olla hyötyä sinulle ja lapsellesi riippumatta siitä, onko lapsellasi diagnosoitua ahdistuneisuushäiriötä vai ei.  

Ahdistus osana muita häiriöitä 

Ahdistusta esiintyy myös muiden oireiden yhteydessä, kuten pakko-oireisessa häiriössä, valikoivassa puhumattomuudessa tai traumatisoitumiseen liittyen. Tämä omahoito-ohjelma voi auttaa myös näissä ongelmissa. Usein ne vaativat kuitenkin juuri kyseiselle oireelle sopivia työtapoja. 

Jos lapsella on valikoivan puhumattomuuden oireita, saat lisätietoa ja keinoja tilanteen helpottamiseen lasten puhejännityksen omahoito-ohjelmasta. 

Milloin hakeutua hoitoon?  

On tavallista toivoa, että ahdistuneisuus menee itsestään ohi. Näin käy voimakkaassa ahdistuneisuudessa kuitenkin vain harvoin, vaikkakin ahdistuksen kohde voi muuttua. 

Lähimmäisten auttamisyritykset eivät ehkä johda kuin hetkelliseen ahdistuksen lieventymiseen. 

Apua kannattaa hakea, jos pelot ja ahdistuneisuus alkavat häiritä elämää merkittävästi ja rajoittaa lapsen iälle tyypillistä toimintaa. Ahdistus vaikuttaa tällöin perhe-elämään, kaverisuhteisiin ja koulunkäyntiin. Pitkittyessään ahdistuneisuus voi altistaa myös muille ongelmille.