Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Bekräfta modigt beteende

Uppmärksamhet är ett mycket effektivt sätt att påverka barnets beteende.

Föräldern fäster lätt uppmärksamhet vid barnets ångestfulla beteende. Modigt beteende, å andra sida, kan lätt gå obemärkt förbi. Det är förståeligt att detta sker. En förälder bör medvetet öva på att lägga märke till det goda. 

Bekräfta önskat beteende 

Var uppmärksam och beröm – särskilt för att försöka 

Regelbundet beröm och tack är effektiva sätt att bekräfta önskat beteende. Tydliga och konkreta beröm fungerar särskilt bra: 

"Det är verkligen bra att du kunde vara ensam hemma idag när jag gick till affären. Jag vet att det är spännande för dig. Jag är verkligen stolt över att du vågade möta dina rädslor." 

Belöna 

Belöning är inte samma sak som mutor. Genom mutor försöker du få någon att göra något för dig. Belöning är en bekräftelse på att barnet försökte uppnå något för sig själv. 

Belöning kräver inte att du spenderar pengar. Belöningen ska vara i proportion till målet, dvs. belöningarna ska vara av olika storlek. Förhandla fram lämpliga belöningar tillsammans så att de är motiverande och glädjande för barnet. 

Det är viktigt att belöningen är något som föräldern också kan välja att inte ge. Det är en bonus – inte något ditt barn får i alla fall. 

Skapa övningsmöjligheter 

Vilken typ av situationer i vardagen skulle vara bra ställen att uppmuntra barnet att öva på att möta rädslor eller tolerera ångest? Skapa medvetet situationer där barnet tvingas lämna sin bekvämlighetszon i lämplig mån.  

Dessa stunder är ett tillfälle att uppmuntra barnet och bekräfta det önskade beteendet. Kanske kan du utmana några av dina egna rädslor samtidigt? 

Föregå som exempel 

Att lära sig genom exempel är en naturlig och viktig del av barnets utveckling. Det händer ständigt i vardagliga situationer. 

Du kan lära barnet positivt beteende och stärka det. När du visar exempel på modigt beteende och berömmer barnet för att hen beter sig modigt, kommer barnet sannolikt att bete sig så igen. 

På det sättet kan du märka att du kan påverka ditt barns beteende. 

Övning: Bekräfta modigt beteende

Mål 

Stärk barnets tro på att hen kommer att kunna tämja ångesten. 

Anvisning 

Läs med eftertanke igenom de sätt som beskrivs ovan för att förstärka det beteende ni önskar. Finns det något delområde som du specifikt kan fokusera på under nästa vecka? 

Gör några relaterade övningar som finns här nedan. 

1. Uppmärksamma och beröm  

Under nästa vecka, var särskilt uppmärksam på de stunder då ditt barn står inför ångestframkallande situationer. 

Var medvetet uppmärksam på att uppmuntra och tacka barnet för att hen försöker. Var specifik om vad du är stolt över i ditt barns handlingar. Kom ihåg ge ditt barn positiv feedback alltid när hen försöker möta sin rädsla. 

2. Belöna  

Välj tillsammans med barnet ett mål som är relaterat till att övervinna ångesten, för vilket barnet får en belöning. Dela upp målet i mindre steg efter behov. 

Uppmuntra barnet att arbeta mot målet. Fira uppnåendet av målet och belöningen tillsammans. 

3. Skapa övningsmöjligheter 

Tänk på en situation där du kan stödja ditt barn i att arbeta med ångest under den följande veckan. 

Övar ni till exempel på att åka med kollektivtrafiken tillsammans? Eller kunde man öva på att prata med främlingar på ett kafé så att barnet själv beställer den mat hen vill ha?  

Planera och genomför en situation där barnet får öva på det som skapar ångest. Uppmuntra barnet att försöka och tacka för modet. 

4. Föregå som exempel 

Har du en egen rädsla som du kan utmana? Berätta för barnet att vuxna också kan vara rädda för saker. Visa exempel på hur du övar på att möta rädslan. På det sättet lär sig barnet sätt att övervinna ångest och rädsla.