Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Bearbeta orostankar

När du vet vad ditt barn är rädd för när hen får ångest är nästa steg att granska orostankarna närmare. Det är nyttigt att identifiera hur tänkande som överskattar hot är relaterat till oron, samt att öva på att tänka mer realistiskt.

Undersök om tanken lindrar eller hindrar tämjandet av rädsla.  Ni kan föreställa er att ni är detektiver eller domare i domstolen som samlar in och väger bevis.  

Kom ihåg

Intensiv ångest får tankarna att fokusera på hot. Då kan det vara mycket obekvämt för barnet att hitta perspektiv som lindrar ångesten. Det lönar sig att börja träna på att bearbeta tankarna i stunder då barnet inte känner stark oro.  

Man lära sig att komma ihåg de alternativa tankar som identifieras i övningen senare när barnet nästa gång stöter på en ångestframkallande situation. 

Övning: Bevis för och emot orostanken

Mål 

Barnet hittar nya sätt att förhålla sig till ångestframkallande situationer och tankar. 

Anvisning 

När barnets orostanke har identifierats, fundera tillsammans om det finns bevis för att orostanken är sann. Leta efter bevis för och emot orostanken. 

Diskutera era observationer. Uppmuntra barnet och brainstorma tillsammans med hen, men låt hen dra slutsatser själv.  

Obs: Syftet är inte att övertyga barnet om att hens oro är onödig, utan att få hen att inse att tanken som skapar ångest inte är det enda alternativet. Samtidigt lär sig barnet processen att granska tankar. Barnet kan fortfarande tro att det är möjligt att något dåligt händer, men om hen kan se alternativ till det, har övningen varit till nytta. 

När barnets orostanke har identifierats, fundera på följande saker: 

Vad talar för min oro? 

Stödfrågor: 

 • Varför tror du, att det du är rädd för, kommer att hända? 
 • Har detta hänt dig tidigare? 
 • Hur många gånger har du varit i samma situation tidigare? Vad hände då? 
 • Har du sett, att det du föreställer dig, har hänt någon annan? 
 • Vilka är fakta, hur ofta händer det? 
 • Hur troligt är det att dina tankar kommer att gå i uppfyllelse? 
Loading ...
Hitta på alternativa tankar 

Stödfrågor: 

 • Vad mer kan hända? 
 • Vad vore det bästa som kunde hända? Barn med ångest hittar ofta på alternativa katastrofer, så det är viktigt att uppmuntra barnet att fundera över vad neutralt eller bra som kan hända. 
 • Vad skulle någon annan tänka i samma situation? Vad skulle kunna hända någon annan i samma situation? Skulle det du fruktar hända hen också? 
 • När oron är relaterad till en annan persons tankar eller handlingar kan du fråga: Finns det andra förklaringar till den andra personens reaktioner? Hur vet du vad den andra personen tänker? Vad annat kunde hen tänka? Tänk om era roller var ombytta? 
Loading ...
Bedömning av konsekvenserna 
 • Om det värsta skulle hända, hur illa skulle det egentligen vara? 
 • Hur skulle du klara det?
 • Hur har andra människor hanterat samma situation? 
 • Vad skulle du tänka om detta hände någon annan? 
Loading ...
Val av ett troligt resultat 

Vad är det mest sannolika resultatet om alla bevis beaktas? Om du tänker på det i situationen i fråga, hur mycket skulle du oroa dig (på en skala från 1 till 10)? 

Loading ...

Hjälp i sökandet efter bevis 

Barnet kanske inte kan säga om rädslan är realistisk eller inte. Om barnet inte har någon erfarenhet av situationen kan det vara svårt att komma med bevis. 

I det fallet kan ni brainstorma olika experiment som gör det möjligt för barnet att samla bevis. 

Observera

Särskilt i social ångest är det typiskt att barnets uppmärksamhet är starkt fokuserad på hen själv och hens handlingar. I det fallet är det lätt för barnet att missa vad som verkligen händer runt hen. Därför kan hen tro att situationerna har gått värre för hen än de i verkligheten gjorde.  

Dessa barn har ofta särskilt stor nytta av att lära sig att  

 • rikta uppmärksamheten bort från sig själv 
 • undersöka om verkligheten verkligen matchar deras negativa övertygelser. 

Övning: Experiment för insamling av bevis

Mål 

Du hjälper ditt barn att hitta bevis mot vilka man kan bedöma orostanken. 

Anvisning 

Tillsammans med barnet, brainstorma ett experiment som gör det möjligt för barnet att samla bevis på grundval av vilka hen kan bedöma om hens oro är befogad. 

Använd följande punkter som hjälp när ni planerar experimentet. 

Loading ...