Skip to main content

Egenvårdsprogram

Kartläggning av ångestframkallande situationer

Med hjälp av kartläggning av situationerna lär ni er att identifiera i vilka situationer det lönar sig att öva på att hantera ångesten. Samtidigt kan ni också bedöma från vilken situation ni ska börja övandet.

Det är viktigt att stanna upp och reflektera över vilka situationer som orsakar ångest hos ditt barn. På detta sätt lär du dig att identifiera faktorer som skapar ångest. Dessutom blir det tydligt om undvikande eller säkerhetsbeteende förekommer hos barnet. 

  • Undvikande kan visa sig på många sätt. Barnet kan bli borta helt eller lämna situationen i förtid. Hen kan också ange någon verklig eller påhittad orsak till att inte kunna vara i situationen. 
  • Många barn med rädsla kontrollerar sin ångest genom säkerhetsbeteende. Barnet kan till exempel våga sig in i spännande situationer endast med en förälder eller vän. Hen kan gömma sig under håret eller huvan. 

Upplevelser av att klara sig är viktiga

Undvikande och säkerhetsbeteende hindrar barnet från att få upplevelsen att hen klarar av situationerna. Utan dessa upplevelser kvarstår barnets rädsla och färdigheterna utvecklas inte. Vi lär oss gradvis minska undvikande och säkerhetsbeteende i övning 6. Att möta sina rädslor.

Hur bedömer man ett barns ångest?

Barnet kan tycka att flera situationer är besvärliga. Det är viktigt att tänka på  

  • hur stark ångest som uppstår hos ditt barn i vissa situationer  
  • om ditt barn tycker att en situation är så besvärlig att de undviker att gå in i den eller tillgriper säkerhetsbeteende. 

Även om barnet inte har undvikande eller säkerhetsbeteende lönar det sig att öva på att hantera ångest om barnet känner sig mycket obekvämt eller hen är mycket nervös för den kommande situationen i förväg. 

Övning: Identifiering av ångestframkallande situationer

Mål 

Ni lär er känna igen vilka situationer ditt barn upplever som besvärliga eller ångestframkallande. Samtidigt reder ni ut om undvikande eller säkerhetsbeteende förekommer i dessa situationer. 

Anvisning 

Markera i listan nedan de situationer där barnet är nervöst. Ni kan använda 1. Känslomätare-övningen för att bedöma hur mycket ångest ditt barn känner i en given situation.  

0 = ingen ångest alls, 10 = mycket intensiv ångest 

Diskutera också om ditt barn undviker situationen och vilken typ av säkerhetsbeteende hen eventuellt tillgriper i situationen i fråga. 

Loading ...
Loading ...