Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är ångestsyndrom?

Om den ångest som barnet upplever blir orimligt intensiv, okontrollerbar eller långvarig, samt börjar begränsa det dagliga livet, kan det vara fråga om ångestsyndrom.

Ångest och rädsla är mycket vanliga hos barn. Vissa av dem orsakar inte mycket skada och försvinner på egen hand.  

Alla rädda barn utvecklar inte ångestsyndrom. Ångestsyndrom hör dock till de vanligaste psykiska störningarna hos barn och ungdomar. Cirka 10 % av barnen lider av ångeststörningar före de kommer in i ungdomen. 

Ångestsyndrom hos barn 

Nedan beskrivs drag hos olika ångestsyndrom som förekommer hos barn. Barnets ångest kan ha drag av flera olika ångestsyndrom. Föremålen för rädslan kan också variera när barnet växer. 

Helt likadan rädsla och oro förekommer också hos barn som inte har ångestsyndrom. Hos många barn är rädslan övergående eller lindrig nog för att inte väsentligt störa vardagen. 

Diagnosen av ångestsyndrom ställs av en läkare. Övningarna i detta egenvårdsprogram kan vara till nytta för dig och ditt barn, oavsett om ditt barn har diagnostiserats med ångestsyndrom eller inte.  

Ångest som en del av andra störningar 

Ångest förekommer också i samband med andra symtom, såsom tvångssyndrom, ofrivillig tystnad eller i anslutning till traumatisering. Detta egenvårdsprogram kan också hjälpa till med dessa problem. De kräver dock ofta arbetsmetoder som är lämpliga för det specifika symtomet i fråga. 

Om barnet har symtom på ofrivillig tystnad kan du få mer information och sätt att underlätta situationen från barnens egenvårdsprogram för spänning inför att tala. 

När ska man uppsöka vård?  

Det är vanligt att hoppas att ångesten går över av sig själv. Detta händer emellertid sällan med svår ångest, även om föremålet för ångesten kan förändras. 

Närståendes försök att hjälpa kanske bara leder till en tillfällig lindring av ångesten. 

Det är bra att uppsöka vård om rädslan och ångesten avsevärt börjar störa livet och begränsa aktiviteter som är typiska för barnets åldersnivå. I sådana fall påverkar ångesten familjelivet, kompisrelationerna eller skolgången. Om de fortsätter kan de också utsätta för andra problem.