Skip to main content

Egenvårdsprogram

Förälderns kontrollista

Du har nu lärt dig många metoder för att minska symtomen hos ditt barn. Det är ändå bra att komma ihåg att det viktigaste för ditt barn är din närvaro. Den goda relationen mellan dig och ditt barn ligger bakom metoderna.

Med dessa föräldrafärdigheter kan du stödja en positiv atmosfär och interaktion. När du har en uppmuntrande och empatisk attityd är det lättare för barnet att lära sig nya färdigheter och använda dem. 

Var tålmodig och empatisk 

Ditt barn är inte besvärligt eller trotsigt med avsikt. Barnet har en utmaning eller ett problem, och du som förälder kan hjälpa och stödja ditt barn. 

Förvänta dig inte snabba förändringar. Uppmuntra ditt barn att försöka. Uppmuntra barnet att använda sina nya färdigheter och ge barnet stöd när hen övar sig i vardagen. 

Föregå med gott exempel 

Ett barns symtom väcker många slags känslor. Lär dig att använda samma metoder som ditt barn för att hantera dina egna svåra känslor. Du kan föregå med gott exempel och uppmuntra ditt barn att använda de inlärda färdigheterna i vardagen. 

Visa med dina egna handlingar hur man kan närma sig svåra situationer och klara dem. 

Försök leva dig in i ditt barns situation  

Försök leva dig in i ditt barns erfarenheter, tankar och känslor, även om det kan kännas svårt i konfliktsituationer.  

När du granskar situationer från ditt eget och den andras perspektiv, förbättras din förmåga att förstå barnet. På så sätt kan du hitta mer fungerande sätt att lösa konflikter.  

Se det goda i ditt barn och berätta det för hen 

Visa att du bryr dig. Belöna och beröm barnet för hens försök. Var uppmärksam på situationer där ditt barn använder sina nya färdigheter och försöker möta och övervinna sina utmaningar. 

Ta hand om dig själv 

Kom ihåg att din ork och ditt välbefinnande är av största vikt för att du ska kunna vara närvarande för ditt barn.