Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mistä apua?

Miten toimin, jos omahoito-ohjelma ei riittänyt?

Mikäli psykoottistyyppinen oireilu voimistuu entisestään tai koet sen haittaavan toimintakykyäsi ja elämänlaatuasi, hae apua epäröimättä.

Mikäli sinulla on jo hoitokontakti, kerro tuntemuksistasi omalle ammattilaisellesi.

Mikäli sinulla ei ole hoitokontaktia, kannattaa ottaa yhteyttä perusterveydenhuoltoon eli esimerkiksi

  • kouluterveydenhuoltoon,
  • terveysasemalle,
  • työterveyshuoltoon tai
  • yksityiselle lääkäriasemalle.

Lisätietoa avun hakemisesta löytyy mielenterveyspalvelut-osiosta.

Ammattilaiselta saatava apu 

Psykoottistyyppisen oireilun hoidossa käytetään usein psykologisia hoitoja eli keskusteluun perustuvia hoitoja. Mikäli niistä ei ole riittävästi apua, voidaan arvioida lääkehoidon tarpeellisuutta.

Psykologiset hoidot perustuvat tutkimukseen ja ovat tehokkaita.

Keskusteluhoidot

Lyhyttä keskusteluhoitoa on saatavilla esimerkiksi perusterveydenhuollossa, johon kuuluvat kouluterveydenhuolto ja terveysasemat.

Keskustelun lisäksi tapaamisilla voidaan käyttää harjoituksia, jotka auttavat tunnistamaan sellaisia toimintatapoja, jotka ylläpitävät oireita. Harjoitusten avulla omaa toimintaa ja ajattelua voi muuttaa. Harjoitukset ovat samankaltaisia kuin tämän omahoidon harjoitukset.

Jos sinulla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyäsi, voi sinulla olla oikeus Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Joillain alueilla psykoterapiaa voi saada myös julkisen terveydenhuollon myöntämällä palvelusetelillä.

Lääkehoito 

Lääkehoitoa voidaan käyttää muun hoidon tukena lievittämään oireita. Keskustele lääkärisi kanssa lääkehoidon tarpeellisuudesta. 

Nettiterapia

Nettiterapiaa ei ole toistaiseksi saatavilla psykoottistyyppisten oireiden hoitoon. Sitä on kuitenkin saatavilla ahdistus- ja masennusoireiluun, jota usein esiintyy psykoottistyyppisen oireilun ohella. Ahdistus- ja masennusoireilun hoitaminen usein vähentää myös psykoottistyyppistä oireilua.

Nettiterapiaa on saatavilla 16 vuotta täyttäneille.

Nettiterapia on omalta tietokoneelta tai älylaitteelta toteutettava hoito, jossa terapeutti tukee itsenäistä etenemistäsi. Nettiterapiassa käsitellään osin samoja teemoja kuin tässä hoito-ohjelmassa ja pääset tekemään lisää harjoituksia.

Terapiaa teet viikoittain, ja sen kesto on noin 3–4 kuukautta. Terapiassa jatkat hankaluuksiesi pohtimista ja opettelet uusia toimintamalleja tietosisältöjen, videoiden ja harjoitteiden avulla. Nettiterapioista on oikein kohdennettuina saatu yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain toteutetusta psykoterapiasta.

Miten pääsen hoitoon?

Oireiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Puhu asiasta luotettavalle aikuiselle.

Tärkeintä on kertoa asiasta jollekulle ja hakeutua ammattilaisen puheille. Ammattilainen ohjaa sinut tarvittaessa eteenpäin.

Nettiterapian pääsee yleensä aloittamaan viikon sisällä siitä, kun lääkäri on kirjoittanut lähetteen.

Muista

Omahoito voi psykoottistyyppisissä oireissa olla riittävää. Mikäli omahoito ei ole riittävä apu, käänny ammattilaisen puoleen. Ammattilainen ohjaa sinut eteenpäin ja pohtii kanssasi sopivaa hoitoa.

Vakavaan psykoottiseen oireiluun tarvitaan aina ammattilaisen arvio ja intensiivisempää hoitoa.