Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Onko oireissa kyse sairaudesta?

Lieviä harhoja ja harhaluuloja kutsutaan myös psykoottistyypisiksi oireiksi. Ne ovat lievempiä kuin psykoosioireet, jotka vaikeuttavat merkittävästi arjesta selviytymistä.

Lieviä harhoja ja harhaluuloja kokeva pystyy ymmärtämään, etteivät hänen kokemuksensa ole välttämättä totta.

Psykoosin aikana on taas huomattavan vaikea erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Psykoosilla tarkoitetaan tilaa, jossa aistiharhat tai harhaluulot ovat pitkäkestoisia ja huomattavan voimakkaita.

Oireiden voimakkuus vaihtelee

Harhoja ja harhaluuloja voi ajatella janana. Sen toisessa päässä on harvoin koettuja lieviä oireita sekä havainto- ja ajatuslipsahduksia. Ne tuntuvat merkityksettömiltä. Ne voi myös ohittaa helposti.

Janan toisessa päässä on samankaltaisia kokemuksia, mutta niitä esiintyy usein. Ne tuntuvat voimakkailta ja häiritseviltä.

Oireiden määrä ja voimakkuus voivat vaihdella tilanteen mukaan.

Jana satunnaisista oudoista kokemuksista haittaaviin, usein toistuviin oireisiin.

Ovatko oireet merkki mielenterveyden häiriöstä?

Yleensä lievissä harhoissa ja oudoissa kokemuksissa ei ole kyse psykoosisairaudesta.

Lievät harhat ja harhaluulot eivät itsessään ole diagnosoitava sairaus vaan joukko erikoisia kokemuksia. Ne diagnosoidaan psykoosiksi vasta sitten, jos ne ovat niin voimakkaita, että ne merkittävällä tavalla häiritsevät arkea. 

Mistä oireet voivat johtua?

Erilaisia outoja kokemuksia voi esiintyä useiden mielenterveyden ongelmien yhteydessä. Esimerkiksi paniikkikohtauksen yhteydessä on tavallista, että oma olo tai ympäristö tuntuu epätodelliselta.

Kokemukset voivat liittyä myös esimerkiksi voimakkaaseen stressiin, unettomuuteen tai päihteiden käyttöön.

Ovatko tällaiset oireet tavallisia?

Lievät harhat ja harhaluulot ovat melko yleisiä. Alle 13-vuotiaista niitä on noin 20 %:lla. 18 vuotta täyttäneillä ja sitä vanhemmilla niitä on noin 7 %:lla.

Yleisyydestään huolimatta oireet voivat olla hankalia.

Mikä lisää tai vähentää oireilua?

Stressi, univaikeudet ja päihteet voivat lisätä lieviä harhoja ja harhaluuloja. Tasapainoinen elämä ja elämäntilanne taas voivat suojata niiltä, vaikka biologinen alttius olisikin olemassa.

Psykoosisairaudet

On olemassa useita sairauksia, joihin liittyy psykoosioireita. Näitä kutsutaan psykoosisairauksiksi.

Psykoosisairaudessa todellisuudentaju häiriintyy vakavasti. Se ilmenee tavallisimmin harhaluuloina tai aistiharhoina. Yleisin psykoosisairaus on skitsofrenia.

Puutteellinen oiretiedostus on tyypillistä psykoosisairauksissa. Se tarkoittaa sitä, että sairastunut uskoo, että aistiharhat ja harhaluulot ovat tosia. Sairastunut voi esimerkiksi ajatella, että ulkoiset voimat ohjaavat ajattelua tai vainoaminen on todellista.

Psykoosisairauksissa on vaikeaa huomata, että oireet ovat lähtöisin itsestä.

Muista

Häiritseviin ja pitkäkestoisiin oireisiin kannattaa hakea apua menemällä lääkäriin. Yksittäiset ja ohimenevät oudot kokemukset eivät ole yleensä huolestuttavia.