Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mistä oireet johtuvat?

Lievät harhat ja harhaluulot voivat johtua monista asioista. Eri ihmisillä on erilainen herkkyys kokea niitä. Lähes kaikilla on jokin kokemus siitä, että on ollut näkevinään tai kuulevinaan jotakin poikkeavaa.

Oireille altistavia asioita

Lieviä harhoja tai harhaluuloja voivat lisätä tai voimistaa

  • yksilölliset tekijät, kuten perimä
  • tilannekohtaiset tekijät, kuten stressi
  • päihteet
  • univaje

Oireiden voimakkuus vaihtelee

Lievät harhat ja harhaluulot ovat yksittäisinä kokemuksina tavallisia ja vaarattomia. Jos altistavia asioita on enemmän, voi oireita olla useammin. Silloin oireet voivat olla myös voimakkaampia ja häiritsevämpiä.

Vastaavasti altistavien asioiden vähetessä saattavat oireetkin vähetä.

Oireilu voi siis olla välillä voimakkaampaa ja välillä lievempää. Siihen voi vaikuttaa esimerkiksi stressin määrä.

Oma käsitys oireista vaikuttaa

Osa lievistä harhoista ja harhaluuloista on ikään kuin omia päätelmiä oudoista kokemuksista. Tällöin osa oireista itse asiassa johtuu siitä, miten oudot kokemukset tulkitsee.

Jos esimerkiksi kuulee ääniharhan, voi sen selittää itselleen sillä, että aivoissa vaikuttaa olevan mikrosiru. Tai jos näköharhassa omassa huoneessa on joku vieras henkilö, voi alkaa epäillä, että siellä oikeasti on joku ulkopuolinen.

Tällöin omat tulkinnat kokemuksista tulevat osaksi oireita. Se voi lisätä oireiden pelottavuutta.

Miten oireisiin kannattaa suhtautua?

Tilanteessa auttaa, jos kokemuksiin pystyy suhtautumaan aistivääristyminä, aistiharhoina tai harhaluuloina. Voi esimerkiksi ajatella: ”Tämä on taas vain mieleni tuotetta. Ei ole hätää.”

Muista

Oireet saattavat voimistua tai heiketä altistavien tekijöiden mukaan. Erityisen tärkeää on, miten itse suhtautuu omiin oireisiinsa.