Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Lär dig att försonas med dina känslor

Förmågan att uppleva känslor är en grundläggande del hos människan Syftet med känslorna är att göra det lättare att i livet fatta beslut som främjar välbefinnandet.

Ibland finns det problem med inställningen till de egna känslorna. Då kan känslorna inte utnyttjas på bästa tänkbara sätt i beslutsprocessen.

Om du godkänner känslorna och kan reglera dem i lämplig utsträckning kan du lita på att du också klarar av jobbiga känslor. Då får känslorna inte övertaget. Förmågan att reglera känslor utvecklas dock inte automatiskt, utan det lär man sig under barndomen i interaktion med de närstående.

Ibland utvecklas förmågan att reglera känslor inte helt som den borde. Vissa lär sig inte att kontrollera känslorna på ett adekvat sätt, och andra försöker i sin tur att kontrollera sina känslor på ett överdrivet sätt.

Då det gäller tvångssyndrom är det i allmänhet fråga om det senare problemet, dvs. att man försöker få överdriven kontroll över sina känslor. I detta fall kan man inte förhålla sig tillräckligt tolerant till känslorna. Jobbiga känslor kan upplevas som antingen förbjudna eller ett tecken på att något hemskt är på väga att hända.

De vanligaste problematiska sakerna

Det kan vara till fördel att lära sig uppmärksamhetsfärdigheter

Då det gäller de egna känslorna kan förutom exponeringsövningar också av övningar för medveten närvaro vara till nytta.

Genom fokuserad uppmärksamhet eftersträvas att lugna sinnets överdrivna arbete.

Det främsta syftet med följande uppmärksamhetsövning är att observera mentala tanke- och känslotillstånd, utan att fastna vid enskilda observationer.

Under övningen kan du vara medveten om din egen kropp samt de sinnesupplevelser din omgivning ger utan att du behöver reagera på dessa på något sätt.

Övningen förbättrar koncentrations- och observationsförmågan. Den bidrar också till förmågan att tolerera vissa sinnestillstånd samt besluta vilka tankar eller känslor du vill reagera på och på vilket sätt.

Övning: Fokusera uppmärksamheten (06:42)

Mål

Du lär dig att observera mentala tanke- och känslotillstånd utan att haka upp dig på enskilda observationer.

Anvisning

Under övningen är du medveten om din kropp samt de sinnesobservationer som din omgivning ger, utan att du behöver reagera på dem.

Innan du börjar övningen ska du fästa blicken vid ett objekt som du tycker är tilltalande. Det kan vara till exempel ett landskap, ett föremål eller en bild på en vägg. I övningen används ett landskap som visuellt objekt.

Avsikten är inte att göra särskilda observationer om det visuella objektet. I övningen fungerar objektet som ett visuellt ankare, vid vilket du fäster din blick och uppmärksamhet när sinnet försöker haka upp sig på att behandla tankar.

Du kan lyssna på eller läsa övningen.

Audio file