Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. Eroon ylläpitävästä käyttäytymisestä

ABC-mallin avulla voi analysoida syömishäiriökäyttäytymistä ja poistaa sitä ylläpitäviä tekijöitä.

Käyttäytymisen ABC-malli 

ABC-mallin mukaan käyttäytyminen on reaktio ärsykkeeseen. Ärsyke on siis käyttäytymisen laukaiseva tekijä. Käyttäytymisellä on aina myös positiivinen tai negatiivinen seuraus.  

Positiivinen seuraus toimii käyttäytymistä vahvistavana tekijänä eli palkkiona. 

Negatiivinen seuraus puolestaan toimii rangaistuksena. Se ei kuitenkaan välttämättä vähennä käyttäytymistä. Rangaistuksen aiheuttama paha olo voi toimia laukaisijana tai käyttäytymisestä saatu palkinto voi ylittää rangaistuksen. 

Triggeri eli laukaisija
Reaktio eli käyttäytyminen
Seuraus

ABC-malli käytännössä 

Käytösmallia analysoidessa mietitään, mitkä asiat edelsivät käyttäytymistä eli laukaisivat sen. Samalla pohditaan, millaisia seurauksia käytöksellä oli. Tämän jälkeen pyritään toimimaan niin, ettei ei-toivottua käyttäytymistä vahvistettaisi. 

Ulkoiset ja sisäiset laukaisijat 

  • Ulkoisia laukaisijoita voivat olla esimerkiksi tapahtumat ja ympäristöstä tulevat viestit sekä sairastuneen niistä tekemät tulkinnat. Sairastunut saattaa esimerkiksi tulkita, että ympäristö suhtautuu häneen arvottavasti, syyttävästi, tuomitsevasti tai vihamielisesti. Sairastunut saattaa myös kokea pettymystä toisten toimintaa kohtaan.  
  • Sisäisiä laukaisijoita ovat esimerkiksi itseinho ja -kritiikki sekä syömishäiriön asettamien sääntöjen rikkominen. 

Seuraukset 

  • Positiivisena seurauksena eli käyttäytymistä vahvistavana palkkiona voi toimia esimerkiksi toisten antama huomio ja palaute, kuten rauhoittelu. Erityisesti toisten saaminen mukaan syömishäiriökäyttäytymiseen eli mukautuminen voi toimia palkkiona.  
  • Negatiivisina seurauksina toimivat muun muassa läheisten osoittama suuttumus ja paheksunta sekä fyysistä seurauksista, kuten viiltelyjäljistä tai kylläisyydentunteesta, johtuva itseinho 

Eroon käyttäytymismallista 

  • Vaikutetaan laukaiseviin tekijöihin: poistetaan ne ulkoiset laukaisijat, joihin on mahdollista vaikuttaa.  
  • Vaikutetaan käyttäytymisen seurauksiin etenkin poistamalla palkkiot.  

Miten katkaista noidankehä? 

Syömishäiriökäyttäytyminen voi johtaa noidankehään. Siinä sairastunut ja läheinen reagoivat vuorotellen, kunnes tilanne räjähtää. 

Räjähdysten pelossa läheiset alkavat mukautua ja vältellä syömishäiriön haastamista. Se ei kuitenkaan edistä toipumista.  

Toimivampi tapa on katkaista kierre vaikuttamalla siihen, mitä tapahtuu läheisen tunteiden ja toiminnan välillä. Syömishäiriötä sairastava ei pysty valitsemaan omaa reaktiotaan. Terve läheinen voi kuitenkin valita tavan, jolla reagoi. 

Läheisen ja sairastuneen käyttäytymisen noidankehä
Läheisen ja sairastuneen käyttäytymisen noidankehä

Muista

Syömishäiriötä sairastava ei pysty valitsemaan omaa reaktiotaan, mutta terve läheinen pystyy valitsemaan oman reaktionsa.