Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

1. MISTÄ ON KYSE?

Jotta voisi auttaa sairastunutta pääsemään eroon syömishäiriöstä, on välttämätöntä ymmärtää, millaista käyttäytymistä syömishäiriöt aiheuttavat.

Tämä ohjelma antaa läheisille  

 • tietoa syömishäiriöoireilun muodoista 
 • tietoa oireilua laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä 
 • työkaluja hankalista tilanteista selviämiseen 
 • keinoja sairastuneen motivointiin kohti toipumista 

Läheiselle hyödyllisiä, harjoiteltavia taitoja ovat 

 • tietoisuus ja hyväksyntä 
 • kokonaiskuvan hahmottaminen 
 • omien reaktioiden muokkaaminen 
 • mukautumisen lopettaminen 
 • itsehillintä  
 • kärsivällisyys 
 • itsestä huolehtiminen 

Mitä syömishäiriökäyttäytyminen on?

Jos läheinen ei ymmärrä, milloin kyseessä on syömishäiriöön liittyvä käytös, voi hänen olla vaikeaa suhtautua asiaan rakentavasti. 

Syömishäiriökäyttäytyminen vaikuttaa koko elämään 

Sairastuneen syöminen voi vaihdella ahminnasta täydelliseen syömättömyyteen ja paastoamiseen. Syömishäiriökäyttäytyminen ei kuitenkaan liity vain ruokailuun, syömiseen, syömättömyyteen tai tyhjentäytymiseen.  

Syömishäiriökäyttäytyminen on myös rutiineja, pakkoja ja pelkoja. Ne kohdistuvat kaikkiin elämän osa-alueisiin. Jokaisen sairastuneen oirekuva on yksilöllinen, mutta myös yhteneväisyyksiä löytyy. 

Syömishäiriökäyttäytyminen on selviytymiskeino 

Poikkeava käyttäytyminen on sairastuneelle selviytymiskeino mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa. Hän ei toimi niin tahallaan. Vaikka sairastunut kokisi oireilunsa hallitsemattomaksi ja häpeäisi sitä, voi syömishäiriöstä luopumisen pelko olla ylitsepääsemätön.  

Sitkeän oireilun taustalla voi olla hallinnan menettämisen, epäonnistumisen, yksin jäämisen ja menettämisen pelkoa sekä syyllisyyttä, häpeää ja riippuvuutta. Kun oireilu kestää pitkään, juurtuvat syömishäiriörutiinit aivoihin. Silloin niistä eroon pääseminen aiheuttaa suunnattomasti ahdistusta ja vaatii valtavasti työtä. 

Muista

Parhaiten syömishäiriökäyttäytymisen erottaa siitä, että kun siihen puututaan, reagoi sairastunut vastustamalla voimakkaasti. 

Syömishäiriökäyttäytymistä eri tilanteissa