Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä eri syömishäiriöitä on?

Vaikka anoreksia on tunnetuin syömishäiriö, on epätyypillinen syömishäiriö yleisin syömishäiriö. Tavallisin epätyypillinen syömishäiriö on ahmintahäiriö eli BED.

Merkittävä osa syömishäiriötä sairastavista ei täytä laihuus- tai ahmimishäiriöiden diagnostisia kriteerejä. Tällöin kyseessä on niin kutsuttu epätyypillinen syömishäiriö. Epätyypilliset syömishäiriöt ovat laihuus- tai ahmimishäiriöitä, joista puuttuu jokin tyypillinen oire.   

Anoreksia eli laihuushäiriö 

Anoreksian ydinoire on voimakas lihomisen pelko. Usein sairastunut laihtuu huomattavasti ja hänen painotavoitteensa on epärealistisen alhainen. Laihtuminen aiheutetaan vähentämällä syömistä ja usein myös liikkumalla liikaa. Etenkään alkuvaiheessa suurimmalla osalla ei ole sairaudentuntoa. 

Anoreksian tyypit 

Anoreksiaa on kahta tyyppiä:

  • rajoittava anoreksia
  • ahmimis-tyhjentäytymistyyppinen anoreksia  

Rajoittavassa anoreksiassa sairastunut kontrolloi painoaan syömällä hyvin vähän ja usein myös liikkumalla pakonomaisesti.  

Ahmimis-tyhjentäytymistyyppisessä anoreksiassa itsensä nälkiinnyttäminen päättyy ahmimiseen. Tämän jälkeen saadusta energiasta pyritään pääsemään eroon tyhjentäytymällä. Tyhjentäytyminen voi olla esimerkiksi oksentamista tai ulostuslääkkeiden käyttöä.  

Kaikilla anoreksiaa sairastavilla ei esiinny tyhjentäytymiskäyttäytymistä tai pakkoliikuntaa. 

Bulimia eli ahmimishäiriö 

Bulimiassa sairastunut pelkää sairaalloisesti lihomista. Mieltä hallitsevat syömisen ajattelu, pakonomainen tarve syödä, syömistä seuraava syyllisyys ja tyhjentäytyminen. Elämää leimaa ahmimisen ja tyhjentäytymisen kierre.  

Sairastunut hallitsee painoaan rajoittamalla syömistä ajoittain sekä oksentamalla tai käyttämällä väärin lääkkeitä. 

Ahmintahäiriö eli Binge Eating Disorder, BED 

Sairastuneen elämää hallitsevat toistuvat ahmintakohtaukset. Tällöin hän syö suuria määriä ruokaa eikä kykene lopettamaan syömistä. Ahmintakohtaus tapahtuu yleensä salassa. 

Ahminnasta seuraa voimakas syyllisyydentunne ja ahdistus. Se johtaa suunnitelmaan tai yritykseen laihduttaa. Laihdutuskuuri katkeaa ahmimistarpeeseen, ja noidankehä on valmis. 

Ahmintahäiriöstä kärsiville on tyypillistä, että he ovat toistuvasti testanneet erilaisia laihdutuskuureja ja dieettejä sekä syömisen rajoittamisen eri muotoja. 

Syyllisyys, ahdistus

Laihduttaminen, paastoaminen

Nälkä

Ahmiminen