Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Bli av med upprätthållande beteende

ABC-modellen kan användas för att analysera ätstörningsbeteende och eliminera faktorer som upprätthåller det.

Beteendets ABC-modell 

Enligt ABC-modellen är beteende en reaktion på en stimulans. Således är stimulansen en utlösande faktor för beteendet. Beteende har alltid också en positiv eller negativ konsekvens.  

En positiv konsekvens fungerar som en beteendeförstärkande faktor, det vill säga en belöning. 

En negativ konsekvens tjänar i sin tur som bestraffning. Det minskar ändå inte nödvändigtvis beteendet. Att må dåligt till följd av bestraffningen kan fungera som en utlösare, eller så kan belöningen för beteendet vara större än straffet. 

Trigger, dvs. utlösande faktor
Reaktion, dvs. beteende
Konsekvens

ABC-modellen i praktiken 

När vi analyserar en beteendemodell funderar vi på vilka saker som föregick beteendet, det vill säga utlöste det. Samtidigt funderar man på vilka konsekvenser beteendet fick. Därefter är målet att agera på ett sådant sätt att oönskade beteenden inte förstärks. 

Externa och interna utlösare 

  • Externa utlösare kan till exempel vara händelser och meddelanden från omgivningen, samt den insjuknade personens tolkningar av dem. Till exempel kan personen med ätstörning tolka miljön förhåller sig värderande, anklagande, dömande eller fientligt till hen. Personen med ätstörning kan också känna sig besviken på vad andra gör.  
  • Interna utlösare inkluderar till exempel självförakt och självkritik, samt att bryta mot reglerna som ätstörningen ställer. 

Konsekvenser 

  • En positiv konsekvens, det vill säga en belöning som stärker beteendet, kan till exempel vara uppmärksamhet och feedback från andra, till exempel att de lugnar en. I synnerhet att få andra involverade i ätstörningsbeteendet, dvs anpassning, kan fungera som en belöning.  
  • Negativa konsekvenser inkluderar att närstående uppvisar ilska och ogillande samt självförakt på grund av mättnadskänsla eller fysiska konsekvenser såsom märken efter att man skurit sig 

Bli av med beteendemönster 

  • Påverka utlösare: eliminera de externa utlösare som det är möjligt att påverka.  
  • Påverka konsekvenserna av beteende, särskilt genom att eliminera belöningar.  

Hur bryter man den onda cirkeln? 

Ätstörningsbeteende kan leda till en ond cirkel. I den reagerar personen med ätstörning och den närstående växelvis tills situationen exploderar. 

Av rädsla för explosioner börjar de närstående anpassa sig och undvika att utmana ätstörningen. Det främjar ändå inte återhämtning.  

Ett mer effektivt sätt är att bryta den onda cirkeln genom att påverka vad som händer mellan den närståendes känslor och handlingar. Personen med ätstörning kan inte välja sin egen reaktion. En frisk närstående kan dock välja hur hen reagerar. 

Den onda cirkeln av den närståendes och den insjuknade personens beteende
Den onda cirkeln av den närståendes och den insjuknade personens beteende

Kom ihåg

Personen med ätstörning kan inte välja hur hen reagerar, men en frisk närstående kan göra det.