Egenvård och guider

Psykportens egenvård och guider ger tillförlitlig information om mental hälsa och rusmedel. Där står också om metoder för att övervinna problem i anslutning till olika psykiska problem. Utnyttjandet av innehållet i avsnittet förutsätter inte en psykiatrisk diagnos.