Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för förlossningsrädsla!

Är du orolig eller har ångest i anknytning till graviditetstiden? Är du rädd för den kommande förlossningen? Vill du bättre förstå dina känslor och tankar angående graviditeten och förlossningen? 

Om du svarade ja på en eller flera av frågorna ovan kan det här egenvårdsprogrammet vara till nytta för dig och din eventuella partner.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig? 

Egenvårdsprogrammet lämpar sig för alla som upplever oro och rädsla i samband med förlossningen. Programmet lämpar sig både för gravida och deras närstående.  

Egenvårdsprogrammet ger dig information om och förståelse för de psykiska faserna och förändringarna under graviditeten. Du får framför allt stöd för den oro som du känna inför förlossningen.

Det är bäst att bekanta sig med egenvårdsprogrammet vid de tillfällen när oron eller ångesten inte är för stark. 

Detta egenvårdsprogram har utformats främst för lindriga och medelsvåra symtom.   

Du kan använda egenvårdsprogrammet  

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
 • oavsett om du har en diagnos eller inte
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel. 

Programmet består av följande delar  

1. VAD HANDLAR DET OM? 

I den första delen får du information om hur en graviditet påverkar psyket. 

Du får information om hur det är att bli förälder samt om vilka förändringar som kan ske i familjesituationen och vilken inverkan detta har. 

Du får också information om vanliga bekymmer som ofta förekommer i samband med en graviditet. Du lär dig känna igen när det är fråga om en ansträngande förlossningsrädsla. 

Denna del innehåller information om hur de egna erfarenheterna och livssituationen kan påverka oro och rädsla under graviditeten. 

2. VERKTYG 

Övningarna utgör kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på din situation.

Under graviditeten lönar det sig att öva på självinsikt och emotionella färdigheter. I den här delen lär du dig olika metoder för att lindra din oro och förlossningsrädsla. 

Du lär dig hur du kan påverka:  

 • fysiska känningar  
 • hotande tankar samt orostankar  
 • handlingar och hur du bemöter olika situationer.  

Gör de övningar som känns nödvändiga för dig. Ta dina inre resurser och krafter i beaktande. 

Då du utför övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.  

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN 

I denna del får du råd om hur du kan stödja din ork

I den sista delen får du mer information om hur en god kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet. 

Du får även länkar till ytterligare innehåll på Psykporten som kan vara av intresse för dig.  

Du får också reda på var du vid behov får ytterligare hjälp och stöd ifall förlossningsrädslan orsakar mycket oro.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?  

Egenvårdsprogrammet  

 • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva  
 • består av tre avsnitt  
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen   

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!   

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång  

Var som helst, när som helst   

Egenvårdsprogrammet är alltid tillgängligt för dig när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet. 

Aktiv övning ger resultat  

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över. 

För att skydda din integritet registreras inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.  

Du kan få till stånd en förändring  

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva. 

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Utför programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser då du återhämtar dig.