Skip to main content

Enkät om matvanor (BES)

Med detta test bedöms benägenheten för hetsätning. Testet är avsett för överviktiga personer. Om du är orolig för dina matvanor och är normal- eller underviktig rekommenderar vi att du fyller i en Screening för ätstörning (SCOFF). Du hittar testet bland Psykportens symtomtest.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.  

Du kan inte identifieras utifrån dina svar. Vi registrerar de totala poäng du får anonymt i statistiksyfte och för eventuellt forskningsarbete.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Nedan följer en uppsättning grupperade påståenden. För varje punkt väljer du det alternativ som bäst beskriver din nuvarande situation.

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Källa: Gormally, J., Black, S., Daston, S., & Rardin, D. (1982). The assessment of binge eating severity among obese persons. Addictive behaviors, 7(1), 47-55. 

Översättning till finska: Prof. Aila Rissanen, enheten för fetmaforskning, HUS 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, sidan på finska) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

    Nätterapi för bulimi (tillsvidare på finska)

    Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

      Symtomtest

      Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.