Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för närstående till personer med ätstörning!

Har ditt barn eller någon annan närstående drabbats av en ätstörning? Behöver du information om en ätstörning? Undrar du hur du kan stötta någon med en ätstörning? Effekterna av en familjemedlems ätstörning är inte begränsade till ätsituationer. En ätstörning kontrollerar, manipulerar och begränsar alla aspekter av livet.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?  

Detta program är lämpligt för alla som vill hjälpa någon med en ätstörning att korrigera sitt näringstillstånd samt göra och upprätthålla en förändring. 

Det här programmet ger närstående till en person med en ätstörning sätt att motivera personen till återhämtning.

Om den som har av en ätstörning är ett barn, är oron för barnet belastande för föräldrarna på ett sätt som är svårt att förstå för någon som är obekant med problemet. Utmaningarna skiljer sig helt från de problem man tidigare mött som förälder. Detta program är lämpligt för vårdnadshavare till barn mellan 8 och 17 år och för föräldrar till vuxna barn som bor hemma.

Att någon blir sjuk är inte familjens fel. Fel sorts reaktioner från familjemedlemmar kan dock upprätthålla ätstörningssymtom och bromsa återhämtningen. Med reaktionsmönster som inte är ändamålsenliga blir också de närstående själva utmattade.  

Du kan använda egenvårdsprogrammet   

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
 • och gå tillbaka flera gånger till det innehåll som intresserar er

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.  

Detta program är baserat på en familjebaserad behandling som utvecklats vid Maudsley Hospital i London och som kallas FTB (Family-based Treatment) och Maudsley-metoden. Programmet har genomförts gemensamt av Sisä-Suomen SYLI ry och HUS Psykiatri.

Andra program relaterade till ätandet

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM? 

I den första delen lär du dig om ätstörningar och deras effekter på familjen. 

Du lär dig om olika ätstörningar, vad de karaktäriseras av och vilka problem de orsakar. I delen gås igenom vad som upprätthåller en ätstörning och hur den kan påverkas.

Du får också råd om hurdan interaktion du kan använda för att bäst stödja personen med en ätstörning. Du lär dig också sätt att ta hand om ditt eget välbefinnande.

När en närstående får information och stöd som hjälper hen att utveckla sin egen förmåga att ge hjälp minskar belastningen hen upplever. Det gynnar också personen med en ätstörning genom att minska ätstörningssymtomen.  

2. VERKTYG 

I den andra delen får du konkreta instruktioner om hur du kan främja ert välbefinnande.  

I den här delen utforskar du din familjs handlings- och tankemönster. Du hittar sätt att agera som stöder hela familjens ork. 

Till exempel lär du dig sätt att:

 • utmana ätstörningen.
 • exponera personen med en ätstörning på ett sätt som passar hen
 • stödja måltider
 • främja förändring
 • stödja återhämtning

Du får också praktiska råd för olika utmanande situationer med personen med ätstörning.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN 

I den sista delen får du information om hur du kan förhindra att ätstörningen återkommer.

Fokus riktas också mot din egen ork. Du får mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet.  

Du hittar också länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.  

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?  

Egenvårdsprogrammet

 • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva   
 • består av tre delar   
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen   

Minneslista för att komma igång 

Var som helst, när som helst    

Övningarna är alltid tillgängliga för dig, när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.   

Du kan lära dig sätt att stödja ert välbefinnande   

I Psykportens egenvårdsprogram hittar du information om hur du kan förbättra din livskvalitet genom små medvetna förändringar. Även små saker kan göra stor skillnad. 

Aktiv övning ger resultat 

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du prövar använda dessa verktyg först i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över. 

För att skydda din integritet registreras inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.  

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när ni strävar efter bestående förändringar.

Ställ alltså inte för höga krav på dig själv eller din närstående Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att ni får återhämta er. 

Obs! 

Om du upplever att din närstående lider kraftigt av symtomen eller att dina egna krafter håller på att ta slut, tveka inte att söka ytterlig hjälp!  

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.