Skip to main content

Åldrande och ensamhet

Ensamhet anses vara ett centralt problem för äldre människor. Vid högre ålder tolererar ändå många ensamhet väl och känner sig bekväma med att spendera tid ensam. Man får leva ett sådant liv som man vill, fundera på saker i fred och känna sig självständig.

Att känna sig ensam har dock en negativ inverkan på den psykiska hälsan. I värsta fall kan det innebära ett tillstånd av djup ångest där man inte kan känna någon kontakt med andra människor. Att ofrivilligt leva ensam och vara ensam har en negativ inverkan på det fysiska och psykiska välbefinnandet samt hur man klarar sig i vardagen.

Ensamhet i ålderdomen

Ensamhet som upplevs i ålderdomen kan delas in i emotionell, fysisk och social ensamhet.

  • Emotionell, det vill säga känslomässigt relaterad, ensamhet kan orsakas av att man till exempel blir änka eller änkling, bor ensam, har problem med hälsan eller nedsatt funktionsförmåga.
  • Fysisk ensamhet är förknippad med upplevelsen av brist på beröring, sexualitet eller närhet.
  • Social ensamhet tar sig uttryck som bristande interaktion med andra och få vänskapsrelationer.

Vad beror ensamhet på?

Ensamhet i ålderdomen kan bero på många saker. Det är bra att reflektera över och begrunda de bakomliggande faktorerna till ensamheten. På så sätt blir det möjligt att hitta metoder och stöd för att bearbeta och lindra känslan av ensamhet.

Förändringar i livssituationen

En förändring i livssituationen som orsakar ensamhet kan till exempel vara pensionering, sjukdom, flytt till en ny bostadsort eller förlust av en livspartner.

I allmänhet lindras ensamheten som orsakas av livssituationen med tiden då man anpassar sig till förändringen och hittar sätt för att umgås med andra i den nya och förändrade situationen.

Sorg

Förluster i samband med livets gång orsakar djup sorg. Till exempel att bli änka eller änkling kan påverka sinnestämningen negativt under en lång tid. Sorgen kan avta, men dyker tidvis upp på nytt.

Sorg är naturligt. Det är först när sorg hopar sig eller drar ut på tiden som den utgör en riskfaktor för den psykiska hälsan.

Att bo ensam

Även om man inte känner sig ensam av att bo ensam så kan det föra med sig olika svårigheter i livet.

Det är exempelvis dyrare att bo ensam än i ett hushåll med flera personer. En låg inkomst och fattigdom kan begränsa livet.

Nedsatt rörlighet och funktionsförmåga

Ifall den fysiska konditionen klart försämras eller man förlorar rörelseförmågan kan det leda till att man måste minska på mängden eller helt avstå från hobbyer eller motion.

En nedsatt hörsel eller syn kan leda till att man rör sig allt mindre utanför hemmet och därmed blir mer isolerad.

Meningslösa relationer eller avsaknad av ett pålitligt nätverk

Man kan känna sig ensam även mitt bland andra ifall relationerna inte känns meningsfulla. Att exempelvis bo på ett serviceboende skyddar inte i sig mot ensamhet.

Alla personer i pensionsåldern har inte ett närstående- eller trygghetsnätverk. Många vanliga och vardagliga saker kan förbli ogjorda ifall den ensamma personen inte har möjlighet att få hjälp och stöd för att utföra dem.

För vissa bottnar ensamheten i svårigheten att skapa fungerande relationer. Man kanske grälar ofta med andra, har flera brutna relationer eller känner sig övergiven och åsidosatt. Ibland kan sociala relationer vara väldigt svåra eller till och med skadliga.

Många upplever också att man ska kontakta varandra turvis. Det finns dock ingen anledning att vänta på att andra ska kontakta dig. Det lönar sig att ta kontakt själv även om man är den som gjorde det senast.

Samhället förändras

Samhällsutvecklingen och förändrade attityder kan skapa ångest. Man kan uppleva att saker och praxis ändras för snabbt, vilket kan leda till att man känner att man inte hänger med och är avskild från andra.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av