Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. TYÖKALUJA

Tässä osiossa opit erilaisia keinoja, jotka auttavat tulemaan toimeen ilmastoahdistuksen sekä muiden ilmasto- ja ympäristötunteiden kanssa.

Ilmastoahdistuksen pahin kärki voi helpottaa, ja ahdistuksen kanssa on mahdollista oppia elämään.  

Monet ennestään tutut asiat ja toimintamallit, jotka tukevat hyvinvointia yleisellä tasolla, sopivat myös ilmastoahdistuksen lievittämiseen. Esimerkiksi rakastavat ja tukea antavat ihmissuhteet, liikkuminen, riittävä uni, hyvä ravinto ja luontoyhteyden vaaliminen voivat olla tällaisia.  

On hyvä muistaa, että miljoonat ihmiset maailmassa toimivat ilmastokriisin hillitsemiseksi ja toimijoiden lukumäärä kasvaa. Toisten samoin kokevien löytäminen, vertaistuki, tasapainon löytäminen ja ahdistuksen jakaminen voimaannuttavat.  

Harjoitukset antavat työkaluja ahdistuksen käsittelyyn 

Vaikka ilmastoahdistusta ei tarvitse eikä voi kokonaan ratkaista pois, on silti mahdollista ja suotavaakin etsiä keinoja oman olon helpottamiseen. Ympäristöstä huolehtiminen ja ihmisen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Kumpaakaan ei voi jättää pois laskuista. 

Mitä hyötyä harjoituksista on?

Tunteiden säätelyyn liittyvät harjoitukset eivät vie pois ympäristöahdistuksen syitä. Se ei ole tarkoituskaan. Asiat eivät ratkea vain hengittelemällä, eikä ympäristöahdistus ole häiriötila, jonka voi harjoituksilla hoitaa pois. Sen sijaan harjoitukset auttavat elämään vaikeiden tunteiden kanssa.

Miten harjoituksia tehdään? 

Mistä aloitan?  

Voit tutustua niihin missä järjestyksessä haluat tai valita vain itsellesi sopivimmat.   

Sinun kannattaa ottaa muistiin harjoitukset, jotka koet erityisen hyviksi. Siten voit palata niihin pitkäjänteisesti.  

Paljonko varaan aikaa? 

Harjoituksille on tärkeää varata riittävästi aikaa. On tärkeää, että teet niitä, vaikka se välillä tuntuisi haastavalta. 

Joitakin harjoituksia on hyvä toistaa riittävän monta kertaa, jotta tekemistäsi muutoksista tulee kestävämpiä. 

Yksin vai yhdessä?

Pohdi, haluatko tehdä näitä harjoituksia yksin vai yhdessä jonkun toisen kanssa. Harjoitusten tekeminen yhdessä voi olla myös hyvä keino jakaa itseä mietityttäviä asioita läheiselle. 

1-3 Oman hyvinvoinnin kuulostelu 

Harjoitukset 1–3 liittyvät oman hyvinvoinnin vahvistamiseen. Niiden avulla voit virittäytyä omaan ympäristösuhteeseesi sekä myötätuntoon, luontoyhteyteen ja läsnäoloon. 

Ilmastoahdistusta ei aina kannata kiirehtiä ratkaisemaan pois. Jos vain pystyt, pysähdy kuulostelemaan tunteiden viestiä. Mitä ahdistus yrittää sanoa?  

4-6 Kohti tunteiden käsittelyä 

Harjoitukset 4–6 liittyvät surun ja muiden tunteiden sekä ajatusten kohtaamiseen ja käsittelyyn. 

Mieli, samoin kuin media ja julkinen keskustelu, kiinnittyy yleensä ääripäihin ja ongelmiin. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että yhtä aikaa on olemassa sekä myönteisiä että kielteisiä kehityskulkuja.  

7-10 Kohti toivoa ja toimintaa 

Harjoitukset 7–10 liittyvät toimintaan ja tulevaisuuteen.

Usein ilmastokeskusteluissa peräänkuulutetaan toivoa. Aktiivinen toivo ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin toiveajattelu. Aktiivinen toivo kiteytyy siihen, että päättää edes yrittää toimia, vaikka asiat olisivat huonolla tolalla.  

Seuraavalla videolla (1:21) saat vinkkejä omahoito-ohjelman harjoitusten tekemiseen. Samalla kuulet, miksi harjoitteluun kannattaa sitoutua.